ECOSCOALA

Activităţi

Ecoșcoala 2024

Campanie ecologizare Noiembrie 2023

 

Campanie "Ziua Verde a ECO  Școlilor"

 

Festivalul "Bucuriile Toamnei"

 

EcoȘcoala 2022

Dezbatere "Aurul verde al planetei"
Campanie Ecologizare 2022-2023Alimentația sănătoasăCampanie de replantareSchimbările climaticeDezbatere "S. O. S. Stratul de ozon" 

EcoScoala 2021

Campanii plantare 2021Culorile și vitaminele toamnei


1. Grădina din balcon 

2. Să dăm viață și culoare deșeurilor 

3. Primăvara în familiile ECO 

4. Colectare deșeuri
Grija faţă de clima terei
Promovarea patrimoniului natural şi antropic din judeţul Galaţi
Managementul deşeurilor
O minte sănătoasă şi un corp sănătos intr-o şcoalăcurată şi sănătoasăRaport


2012-2013

PROGRAM ECO ŞCOALĂ

CENTRUL CARPATO DANUBIAN DE GEOECOLOGIE BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

„ELENA DOAMNA” GALAŢI

AN ŞCOLAR 2012-2013

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE

Programul Eco Şcoală se derulează în liceul nostru începând din anul şcolar 2009-2010; Documentaţia pe care am întocmit-o a fost apreciată cu 41 de puncte atât în 2009, 2010, 2011 cât şi în 2012, ceea ce a confirmat că cel puţin din punct de vedere teoretic avem o viziune corectă în ceea ce priveşte educaţia ecologică a elevilor noştri.

Colegiul de Industrie Alimentară este condus de :

Director: Nichita Maria Luminiţa- profesor discipline tehnice

Director adjunct: Cristea Ana Daniela- profesor discipline tehnice

Silivestru Adrian- profesor socio-umane

Coordonator program: Stanciu Mariana – profesor geografie

Tel: 0740055970, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

La sfârşitul anului şcolar 2011-2012 în Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” îşi desfăşoară activitatea aproximativ 1132 elevi grupaţi în 42 clase (clase de zi, frecvenţă redusă, seral).

În afara cadrelor didactice care fac parte din comitetul Eco Şcoală în program au activat şi alţi profesori şi profesori-diriginţi din şcoală. Membrii comitetului au coordonat activităţile propuse în documentaţie, iar unii profesori diriginţi au îndrumat şi chiar au participat alături de elevi la unele activităţi (informare, consiliere, valorificare deşeuri, amenajarea spaţiilor verzi, activităţi de îndrumare privind amenajarea sălilor de clasă, etc). Astfel, în afara contribuţiei generale a profesorilor diriginţi (42 persoane) enumărăm pe cei  care s-au afirmat:

-          Brânzaru Ioana - prof. discipline tehnice, clasa a IX-a B

-          Lupu Mariana – prof. geografie, clasa a XII-a F

-          Ciobotaru Rodica - prof. lb. română, clasa a XI-a B

-          Marinescu Gina - prof. discipline tehnice, clasa a X-a G

-          Şaigău Carmen- prof. discipline tehnice, clasa a IX-a D

-          Ion Dana - prof. discipline tehnice, clasa a XI-a D

-          Moscaliuc Cornelia - prof. chimie, clasa a X-a F

 

În afara persoanelor nominalizate în documentaţie au existat părinţi care ne-au susţinut în demersul activităţilor de colectare a deşeurilor reciclabile (Oprea Ana Maria – clasa a X-a D); personalul nedidactic se implică alături de elevi în toate activităţile derulate;

Conform obiectivelor din documentaţie am încercat să respectăm planul de acţiune şi să realizăm activităţile propuse. Am mobilizat în bună parte elevii nominalizaţi cu anumite responsabilităţi iar în afară de aceştia au fost selectaţi prin propriile acţiuni realizate şi alţi elevi care au dorit să participe la program.

Am considerat că trebuie să menţinem şi anul acesta aceeaşi temă din anii trecuţi, „Managementul deşeurilor”, şi am avut în vedere mai multe activităţi care au vizat:

-          consilierea elevilor privind necesitatea colectării deşeurilor (anexa 1, poza);

-          masă rotundă cu elevii claselor a IX-a şi a XII-a cu tema „Ce este dezvoltarea durabilă?”

-          colectarea deşeurilor de hârtie

-          colectarea şi selectarea deşeurilor de aluminiu  (anexa 2, poze);

-          amplasarea pe fiecare hol al şcolii de coşuri colectoare pentru hârtie, aluminiu şi pet-uri (anexa 3, poza)

-          amplasarea în săli de clasă de coşuri colectoare pentru hârtie şi aluminiu

-          monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de colectare a deşeurilor prin afişarea în fiecare sală de clasă a cantităţilor de hârtie şi aluminiu colectate lunar (anexa 4, model tabel), precum şi centralizarea, prelucrarea datelor sub formă tabelară şi grafică şi afişarea lor lunară la panoul central Eco Şcoală (anexa 5 grafice);

-          valorificarea deşeurilor prin contractarea unei  firme specializate.  Astfel, s-au predat următoarele cantităţi (anexa 6, procese verbale)

 

Data

Hârtie

Doze aluminiu

Peturi

Total încasat

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantit

kg

Preţ

unitar

Valoare

 

27.11.2012

2267

0,12

272,04

53

1,5*

77,12

70

0,3

21

370,16

13.02.2013

1262

0,12

150,24

36

1,5*

52,3

141

0,3

12,3

214,84

04.06.2013

1860

0,1

186

50

1,5

72,75

-

-

-

258,75

Total

5389

608,28

139

202,17

211

33,3

843,75

 

-    gestionarea fondurilor obţinute a constat în achitarea taxei Eco, achiziţionare de materiale (anexa 7, chitanţe)

Continuăm să considerăm oportună această preocupare privind colectarea şi valorificarea  deşeurilor (de hârtie, aluminiu) şi începând din anul şcolar trecut în şcoala noastră se colectează selectiv şi pet-uri în cadrul programului „Şcoli pentru un viitor verde”.  Motivăm această preocupare prin faptul că demersul educaţional este mai facil de realizat în cadrul unei  colectivităţi şcolare şi la o vârstă mai tânără, decât după 18-20 de ani, când fiecare persoană este antrenată în câmpul muncii.

În societatea noastră, în ţara noastră, în oraşul nostru considerăm că populaţia nu este informată suficient în ceea ce priveşte această componentă esenţială a vieţii. Cu atât mai mult şi având experienţa ţărilor dezvoltate şi civilizate din vestul Europei, considerăm că avem această  datorie noi, la şcoală.

Anul acesta şcolar am achiziţionat hârtie, aluminiu, peturi conform datelor statistice. Vom continua activităţile de pregătire teoretică a elevilor şi vom realiza şi alte activităţi în speranţa că vom reuşi să contribuim la formarea unei conduite pozitive faţă de aspectele legate de mediu.

În documentaţia precedentâ am propus o competiţie între clase materializată prin câştigarea unui trofeu ECO CLASĂ, competiţie pe care am menţinut-o şi anul acesta. (anexa 8, poze premiere)

Alte activităţi  propuse în planul de acţiune au vizat:

- activităţile de curăţenie ( aerisirea sălilor de clasă, îngrijirea plantelor, igiena vestimentaţiei) atât în sălile de clasă, pe holuri, în curtea şi grădina şcolii ( activităţi de afânare a solului, plantare a seminţelor, executarea udărilor periodice etc). În acest sens, activităţile care s-au desfăşurat au avut menirea să sporească responsabilitatea şi simţul civic al elevilor; să-i determine pe aceştia să preţuiască locul în care-şi desfăşoară activitatea şi astfel să-şi îngrijească propriul spaţiu unde învaţă sau îşi desfăşoară activităţile practice. Astfel s-au creat echipe care să monitorizeze şi să evalueze aceste activităţi; echipe care să popularizeze aceste rezultate, să consilieze elevii pe această temă dar elevii responsabili cu aceste activităţi nu au fost susţiniţi.

- Pe de o parte elevii au participat efectiv la amenajarea unor spaţii cum ar fi cel stradal din faţa curţii şcolii, curtea corpului B,  prin activităţi de curăţire, săpare, greblare, semănare gazon, îngrijirea jardinierelor, plantare de flori şi apoi întreţinerea acestui spaţiu prin udare şi curăţire permanenetă; pe de altă parte, elevii au fost mobilizaţi în echipe şi astfel s-a reuşit îngrijirea plantelor din incinta şcolii (holuri şi cancelarie)

- Desfăşurarea unei campanii de plantare a unor copaci ornamentali în curtea corpului B şi în spaţiile aferente acesteia (anexa 9, poze).

- Diseminarea informaţiilor şi consilierea cadrelor didactice cu privire la activităţile derulate în cadrul programelor ecologice (anexa 10- prezentare Power Point).

- Implicarea elevilor în derularea unui proiect ecologic în săptămâna Şcoala altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, cu intenţia de a reprezenta model pentru elevii şcolii şi nu numai (anexa 11- Prezentare PP clasa a X-a M).

- Realizarea expooziţiei de motociclete şi maşini confecţionate din materiale reciclabile „Maşinuţa Eco”  (anexa 12, poze)

Punctele slabe pe care le menţionăm se referă la faptul că nu am reuşit să imprimăm tuturor elevilor dorinţa de a susţine aceste activităţi; nu toate cadrele didactice şi în special diriginţii au contribuit la susţinerea acestor activităţi iar pe de altă parte echipele mobile nu au avut rezultatele preconizate în ce priveşte determinarea cetăţenilor din zona apropiată să participe la programul ecologic.

Pentru că orice program ecologic trebuie să îmbine teoria cu practica, şi noi ne-am propus pe cât a fost posibil ca în cadrul unor discipline să promovăm şi să formăm o serie de abilităţi în rândul elevilor care să îi ajute în viaţă:

-          la orele de geografie elevii au căpătat informaţii privind necesitatea colectării deşeurilor, repartiţia fondului forestier în România, exploatarea bauxitei, folosinţele aluminiului şi modul său de producere, importanţa elemntelor componente ale mediului înconjurător; aceste informaţii le-a stimulat elevilor interesul pentru ecologie şi i-a ajutat să dobândească achiziţii importante;

-          la orele de informatică elevii au fost învăţaţi să întocmească tabele, grafice, să centralizeze date, să facă clasamente şi statistici folosind datele concrete ale programului (rezultatele colectării, a monitorizării stării de curăţenie în clase) în aplicaţiile practice;

-          la orele de biologie elevii au dobândit atât achziţii ştiinţifice cât şi competenţe practice privind modul de îngrijire a unei plante şi au fost pregătiţi pentru diverse activităţi ecologice;

-          la orele de consiliere elevii au fost instruiţi în sensul grijei pentru protecţia şi conservarea mediului, au fost determinaţi să participe la activităţi de realizare de materiale foto cu specific ecologic;

 • Începând din anul şcolar 2011-2012 Comitetul EcoŞcoală a propus competiţia între clase finalizată prin câştigarea trofeului Eco clasă, lucru care dorim să impulsioneze elevii şi profesorii şcolii pentru competiţia mai amplă, respectiv, câştigarea titlului Eco şcoală.
 • Pentru că încercăm să ne familiarizăm cu Programul Eco şcoală şi pentru că dorim şi performanţă, am continuat în acest an şcolar să implementăm şi programul „ Patrula Eco” la care au participat aproximativ 100 de elevi.
 • Derularea unei campanii de promovare a zilei de 5 iunie „Ziua Mondială Mediului” la nivelul opiniei publice prin postere şi materiale care să atragă atenţia cetăţenilor oraşului (anexa 13, poze).
 • Participarea elevilor la simpozionul  internaţional organizat la Galaţi cu prilejul Zilei Mondiale a Zonelor umede de ONG-ul „Tinerii şi viitorul” cu machete şi fotografii.

 

Concluzii:

-          în al patrulea an de implementare a programului activitatea se menţine la un nivel moderat, este nvoie de foarte multă iniţiativă nu numai din partea coordonatorilor programului ci şi din partea comitetului Eco şi chiar a întregului corp profesoral;

-          activitatea de colectare selectivă a deşeurilor a reuşit să inducă un spirit de voluntariat şi chiar de competiţie între anumite clase, deşi cantităţile colectate nu au depăţit cantităţile din anul anterior; precizăm că şi numărul elevilor şcolii este uşor mai scăzut decât în anii anteriori.

-          principalul beneficiu al programului rămâne conştientizarea comunităţii şcolare- elevii în egală măsură cu cadrele didactice-  în ceea ce priveşte importanţa protejării mediului înconjurător; în acest sens au fost capacitaţi mulţi dintre elevi şi cadre didactice. Eforturile de angrenare a tuturor membrilor comunităţii şcolare vor continua în anul şcolar 2013-2014, bazându-ne pe experienţa a 4 ani de muncă în acest sens, aplicând o strategie mai bine gândită, mai eficientă.

 

Continuăm să considerăm că acestă componentă a educaţiei elevilor- educaţia ecologică- este una importantă, care stă la baza formării personalităţii acestora.

 

 

Coordonator program,

Stanciu Mariana

2013-2014

PROGRAM ECO ŞCOALĂ

CENTRUL CARPATO DANUBIAN DE GEOECOLOGIE BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

„ELENA DOAMNA” GALAŢI

AN ŞCOLAR 2013-2014

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE

Programul Eco Şcoală se derulează în liceul nostru începând din anul şcolar 2009-2010; Documentaţia pe care am întocmit-o a fost apreciată cu 41 de puncte atât în 2009, 2010, 2011, 2012 cât şi în 2013, ceea ce a confirmat că cel puţin din punct de vedere teoretic avem o viziune corectă în ceea ce priveşte educaţia ecologică a elevilor noştri.

Colegiul de Industrie Alimentară este condus de :

Director: Nichita Maria Luminiţa- profesor discipline tehnice

Director adjunct: Silivestru Adrian- profesor socio-umane

Coordonator program: Stanciu Mariana – profesor geografie

Tel: 0740055970, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

La sfârşitul anului şcolar 2013-2014 în Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” îşi desfăşoară activitatea aproximativ 1054 elevi grupaţi în 38 clase.

În afara cadrelor didactice care fac parte din comitetul Eco Şcoală în program au activat şi alţi profesori şi profesori-diriginţi din şcoală. Membrii comitetului au coordonat activităţile propuse în documentaţie, iar unii profesori diriginţi au îndrumat şi chiar au participat alături de elevi la unele activităţi (informare, consiliere, valorificare deşeuri, amenajarea spaţiilor verzi, activităţi de îndrumare privind amenajarea sălilor de clasă, etc). Astfel, în afara contribuţiei generale a profesorilor diriginţi (38 persoane) enumărăm pe cei  care s-au afirmat:

-          Brânzaru Ioana - prof. discipline tehnice, clasa a X-a B

-          Lupu Mariana – prof. geografie

-          Ciobotaru Rodica - prof. lb. română

-          Ion Dana - prof. discipline tehnice, clasa a XII-a D

-          Moscaliuc Cornelia - prof. chimie

-          Maimon Nicoleta - profesor discipline tehnice

 

În afara persoanelor nominalizate în documentaţie au existat părinţi care ne-au susţinut în demersul activităţilor de colectare a deşeurilor reciclabile (Oprea Ana Maria – clasa a XI-a B); personalul nedidactic se implică alături de elevi în toate activităţile derulate;

Conform obiectivelor din documentaţie am încercat să respectăm planul de acţiune şi să realizăm activităţile propuse. Am mobilizat în bună parte elevii nominalizaţi cu anumite responsabilităţi iar în afară de aceştia au fost selectaţi prin propriile acţiuni realizate şi alţi elevi care au dorit să participe la program.

Am considerat că trebuie să menţinem şi anul acesta aceeaşi temă din anii trecuţi, „Managementul deşeurilor”, şi am avut în vedere mai multe activităţi care au vizat:

-          consilierea elevilor privind necesitatea colectării deşeurilor

-          prezentarea unor materiale cu temele: “ S.O.S- Stratul de ozon”; “Schimbările climatice şi efectele lor pentru viaţa cotidiană” ; “Apa-mediu în care a apărut viaţa” ; “Poluarea aerului in oraşul Galati” ; “Clasificarea deşeurilor” etc. (prof. Stanciu Mariana) (anexa 1)

-          masă rotundă cu elevii claselor a XI-a cu tema „Ce este dezvoltarea durabilă?” (prof. Stanciu)

-          colectarea deşeurilor de hârtie, a deşeurilor de aluminiu  şi a Pet-urilor (anexa 2);

-          amplasarea pe fiecare hol al şcolii de coşuri colectoare pentru hârtie, aluminiu şi pet-uri;

-          amplasarea în săli de clasă de coşuri colectoare pentru hârtie şi aluminiu;

-          monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de colectare a deşeurilor prin afişarea în fiecare sală de clasă a cantităţilor de hârtie şi aluminiu colectate, precum şi centralizarea, prelucrarea datelor sub formă tabelară şi grafică şi afişarea lor semestrială la panoul central Eco Şcoală (anexa 3);

-          valorificarea deşeurilor prin contractarea unei  firme specializate.  Astfel, s-au predat următoarele cantităţi (anexa 4)

 

 

Data

Hârtie

Doze aluminiu

Peturi

Total încasat

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantit

kg

Preţ

unitar

Valoare

 

4.11.2013

1057

0,1

105,7

6

1,5

9

38

0,3

11,4

126,1

5.11.2013

324

0,1

32,4

5

1,5

7,5

15

0,3

4,5

44,4

14.01.2014

1467

0,17

249,4

32,5

1,8

58,5

33

0,5

16,5

324,4

3.03.2014

-

-

-

8

1,8*

13,97

17

0,7

11,9

25,87

24.03.2014

581

0,22

127,82

16

2*

31,02

7

0,75

5,25

164,09

29.04.2014

1016

0,22

223,52

19

2*

38,86

10

0,75

7,5

269,88

2.06.2014

915

0,22

201,3

32

2*

62

17

0,75

12,75

276,05

2.07.2014

317

0,24

76,08

18

2*

34,9

7

0,75

5,25

116,23

Total

5677

1016,22

136,5

255,75

144

75,05

1347,02

 

La sfârşitul anului 2012-2013, din totalul de 822,75 s-a cheltuit doar taxa de depunere a documentaţiei de 377 lei.

Fondurile obţinute în acest an şcolar (1347,02) , la care se adaugă şi soldul din anul şcolar 2012-2013 ( 445,75 lei),  nu s-au cheltuit, fiind planificate pentru confecţionarea unor celule colectoare în spaţiul de depozitare şi achiziţionarea unui cântar electronic. În prezent suma totală deţinută este de 1790,25 lei.

Continuăm să considerăm oportună această preocupare privind colectarea şi valorificarea  deşeurilor (de hârtie, aluminiu) şi începând din anul şcolar trecut în şcoala noastră se colectează selectiv şi pet-uri în cadrul programului „Şcoli pentru un viitor verde”.  Motivăm această preocupare prin faptul că demersul educaţional este mai facil de realizat în cadrul unei  colectivităţi şcolare şi la o vârstă mai tânără, decât după 18-20 de ani, când fiecare persoană este antrenată în câmpul muncii.

Continuăm să considerăm că în societatea noastră, în ţara noastră, în oraşul nostru populaţia nu este informată suficient în ceea ce priveşte această componentă esenţială a vieţii. Cu atât mai mult şi având experienţa ţărilor dezvoltate şi civilizate din vestul Europei, considerăm că avem această  datorie noi, la şcoală.

Anul acesta şcolar am achiziţionat hârtie, aluminiu, peturi conform datelor statistice de mai sus. Vom continua activităţile de pregătire teoretică a elevilor şi vom realiza şi alte activităţi în speranţa că vom reuşi să contribuim la formarea unei conduite pozitive faţă de aspectele legate de mediu.

Alte activităţi  propuse în planul de acţiune au vizat:

- activităţile de curăţenie ( aerisirea sălilor de clasă, îngrijirea plantelor, igiena vestimentaţiei) atât în sălile de clasă, pe holuri, în curtea şi grădina şcolii ( activităţi de afânare a solului, plantare a seminţelor, executarea udărilor periodice etc). În acest sens, activităţile care s-au desfăşurat au avut menirea să sporească responsabilitatea şi simţul civic al elevilor; să-i determine pe aceştia să preţuiască locul în care-şi desfăşoară activitatea şi astfel să-şi îngrijească propriul spaţiu unde învaţă sau îşi desfăşoară activităţile practice. Astfel s-au creat echipe care să monitorizeze şi să evalueze aceste activităţi; echipe care să popularizeze aceste rezultate, să consilieze elevii pe această temă dar elevii responsabili cu aceste activităţi nu au fost susţiniţi.

- Pe de o parte elevii au participat efectiv la amenajarea unor spaţii cum ar fi cel stradal din faţa curţii şcolii, curtea corpului B,  prin activităţi de curăţire, săpare, greblare, semănare gazon, îngrijirea jardinierelor, plantare de flori şi apoi întreţinerea acestui spaţiu prin udare şi curăţire permanentă; pe de altă parte, elevii au fost mobilizaţi în echipe şi astfel s-a reuşit îngrijirea plantelor din incinta şcolii (holuri şi cancelarie) (anexa 5)

- Reconstrucţia spaţiului de depozitare a deşeurilor colectate cu aportul conducerii şcolii;

- Desfăşurarea a două campanii de plantare a unor copaci (brăduţi, arţari, tei) în curtea corpului B şi în spaţiile aferente acesteia . (anexa 6).

- Diseminarea informaţiilor şi consilierea cadrelor didactice cu privire la activităţile derulate în cadrul programelor ecologice în consiliile profesorale (anexa 7).

- Implicarea elevilor în derularea unui proiect ecologic în săptămâna Şcoala altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, cu intenţia de a reprezenta model pentru elevii şcolii şi nu numai, proiect intitulat „O floare pentru şcoala mea” (anexa 8).

- Realizarea expoziţiei de aparate electronice şi electrocasnice confecţionate din materiale reciclabile „Artă din deşeuri”  în Săptămâna Şcoala altfel (anexa 9).

- Participarea la Concursul naţional de machete de la Beiuş, „Învăţ, ştiu, aplic”, unde s-a obţinut locul I prin prezentarea machetei unui panou solar; (anexa 9)

- Participarea la la Concursul naţional de la Vâlcea, „Automobilul între da şi nu” (anexa 9)

Punctele slabe pe care le menţionăm se referă la faptul că nu am reuşit să imprimăm tuturor elevilor dorinţa de a susţine aceste activităţi; toate cadrele didactice şi în special diriginţii au contribuit la susţinerea acestor activităţi iar pe de altă parte echipele mobile nu au avut rezultatele preconizate în ce priveşte determinarea cetăţenilor din zona apropiată să participe la programul ecologic.

Pentru că orice program ecologic trebuie să îmbine teoria cu practica, şi noi ne-am propus pe cât a fost posibil ca în cadrul unor discipline să promovăm şi să formăm o serie de abilităţi în rândul elevilor care să îi ajute în viaţă:

-          la orele de geografie elevii au căpătat informaţii privind necesitatea colectării deşeurilor, repartiţia fondului forestier în România, exploatarea bauxitei, folosinţele aluminiului şi modul său de producere, importanţa elemntelor componente ale mediului înconjurător; aceste informaţii le-a stimulat elevilor interesul pentru ecologie şi i-a ajutat să dobândească achiziţii importante;

-          la orele de informatică elevii au fost învăţaţi să întocmească tabele, grafice, să centralizeze date, să facă clasamente şi statistici folosind datele concrete ale programului (rezultatele colectării, a monitorizării stării de curăţenie în clase) în aplicaţiile practice;

-          la orele de biologie elevii au dobândit atât achziţii ştiinţifice cât şi competenţe practice privind modul de îngrijire a unei plante şi au fost pregătiţi pentru diverse activităţi ecologice;

-          la orele de consiliere elevii au fost instruiţi în sensul grijei pentru protecţia şi conservarea mediului, au fost determinaţi să participe la activităţi de realizare de materiale foto cu specific ecologic;

 • Începând din anul şcolar 2011-2012 Comitetul EcoŞcoală a propus competiţia între clase finalizată prin câştigarea titlulaturii de  Eco clasă, lucru care dorim să impulsioneze elevii şi profesorii şcolii pentru competiţia mai amplă, respectiv, câştigarea titlului Eco şcoală. (anexa 10)
 • Pentru că încercăm să ne familiarizăm cu Programul Eco şcoală şi pentru că dorim şi performanţă, am continuat în acest an şcolar să implementăm şi programul „ Patrula Eco” la care au participat 135 de elevi unde s-a primit diplomă specială pentru cea mai completă agendă;
 • Derularea unei campanii de promovare a zilei de 5 iunie „Ziua Mondială Mediului Înconjurător” la nivelul elevilor şcolii, opiniei publice prin postere şi materiale care să atragă atenţia cetăţenilor oraşului, sărbătorirea acestei zile printr-o excursie tematică: Biodiversitatea în Lunca Prutului Inferior şi lansarea unui „mesaj de solidaritate privind grija pentru sănătatea planetei” de către elevii claselor a IX-a. (anexa 11).
 • Celebrarea zilelor de 17 aprilie- Ziua Mondială a Sănătăţii şi 10 mai- Ziua Păsărilor şi a Arborilor prin desfăşurarea unor discuţii în manieră argumentativă (prof. Mera Daniela)
 • Ediţia a IV-a a Simpozionului Judeţean ‘’Educaţia prin geografie, premisă a dezvoltării durabile” – 23 mai 2014 (anexa 12)
 • 29 iunie- Ziua Dunării, desfăşurată în cadrul Centrului de Consultanţă Ecologică Galaţi; (anexa 13);

Concluzii:

-          în al cincilea an de implementare a programului activitatea se menţine la un nivel moderat, este nvoie de foarte multă iniţiativă nu numai din partea coordonatorilor programului ci şi din partea comitetului Eco şi chiar a întregului corp profesoral;

-          activitatea de colectare selectivă a deşeurilor a reuşit să inducă un spirit de voluntariat şi chiar de competiţie între anumite clase, deşi cantităţile colectate sunt comparabile cu cantităţile din anul anterior(se înregistrează o uşară creştere la hârtie); precizăm că şi numărul elevilor şcolii este uşor mai scăzut decât în anii anteriori.

-          principalul beneficiu al programului rămâne conştientizarea comunităţii şcolare- elevii în egală măsură cu cadrele didactice-  în ceea ce priveşte importanţa protejării mediului înconjurător; în acest sens au fost capacitaţi mulţi dintre elevi şi cadre didactice. Eforturile de angrenare a tuturor membrilor comunităţii şcolare vor continua în anul şcolar 2014-2015, bazându-ne pe experienţa a 5 ani de muncă în acest sens, aplicând o strategie mai bine gândită, mai eficientă.

Continuăm să considerăm că acestă componentă a educaţiei elevilor- educaţia ecologică- este una importantă, care stă la baza formării personalităţii acestora.

Coordonator program,

Stanciu Mariana


Diverse

A small step for us, an important step for the community – Eco behaviour

We are students of “Elena Doamna” Food Industry College from Galati and we have met while doing volunteering activities held in the school. Within the framework of the Eco-school program, we have participated to ecological activities proposed by the school for approximately 3 years and thus, we have been able to form an objective opinion about what happens in the surrounding reality:

 • Students are involved only partially in the educational activities despite learning about the importance of resources and their limited character, about global warming or about how to prevent the accumulation of wastes and how to collect selectively;
 • The town’s inhabitants, although they benefit from specially designed spaces designed for waste collection in their neighborhoods,do not use them correctly or just do not know of their existence.

These problems will increase in the future:

 • Students will not be ready for a society about which we learn that must be durable;
 • Citizens who do not contribute to the general wealth of the city, either out of carelessness, or out of lack of absence information ;
 • An environment that is not beneficial to our health;

Within this context, we thought that we could be useful to the others and so we decided to participate in a project with the overall theme ‘’Earth- enjoy it, but leave some for later’’ which aims at educating us all in the spirit of promoting the principles of sustainable development - a theory which we must accept and insert in all our activities.

The project involves conducting activities both internally and externally

Internally, in the school we organize the debate entitled “Terra: Our present and future’’; we supervise the activities taking place during the selective waste collection campaign and participate to the workshops during which the waste from our community (paper, plastic,wood objects, etc.) are turned into objects with different uses; we prepare the exhibition ‘’Be an artist by recycling ‘’ that will select and reward the most successful works of art.

Externally, our colleagues, organized in teams and endowed with the necessary materials (leaflets and flyers)propose themselves to offer the citizens of our city the information that we learn in school and we consider them useful as the minimum of measures that each of us can take to have a better life in a city that we want to be ecological and competing with the most beautiful cities of Europe.

The materials will promote: individual health care, respect for the city’s cleanliness, the efficient use of resource by avoiding wastage, the involvement in the diminishing the effects of greenhouse gases.

We want the final result of our research to be positive:

 • More of our classmates should feel motivated to make simple but useful gestures.
 • Citizens with high civic spirit
 • A community that, by producing and consuming in a durable way, will not owe future generations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studends: - Badea Florin, 17 years old

- Stănescu Albert, 16 years old

School: Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galaţi

Country: Romania

Coordinating teacher: Mariana Stanciu

Materials published on the school’s website: www.elenadoamna.ro