Examene

Article Index
Bacalaureat
Bac 2017
All Pages

BACALAUREAT 2021

SESIUNEA  AUGUST - SEPTEMBRIE

Cerere contestatie se poate descărca de AICI, cererea pentru a putea fi admisă va trebui să conţină o copie după Cartea de Identitate si un număr de telefon, cererea si documentele scanate se trimit pe adresa de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Candidaţii COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" vor susţine examenul de BACALAUREAT 2021 sesiunea AUGUST - SEPTEMBRIE la COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" după următorul grafic:

LUNI 16.08.2021 Proba E)a) Limba şi Literatura Română

MARŢI 17.08.2021 Proba E)c) Matematică

MIERCURI 18.08.2021 Proba E)d) Proba la alegere din celelalte arii curriculare (Biologie, Anatomie, Geografie, Logică, Chimie...)

 

Accesul candidaţilor în săli se va face începând cu orele 7:30

 

 

 

Cerere contestatie se poate descărca de AICI, cererea pentru a putea fi admisă va trebui să conţină o copie după Cartea de Identitate si un număr de telefon.

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2021

 

În perioada 22-24 Martie 2021 se vor desfăsura probele scrise ale simulării examenului de bacalaureat 2021 în cadrul unității după graficul atașat mai jos. Candidaților li se va permite accesul în centru până la ora 8:30 doar pe baza carții de identitate, aceștia sunt rugați să aibă asupra lor doar obiectele de scris, doar de culoare albastră si creion (acolo unde este necesar). 

Examenul național de bacalaureat 2021 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat - 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.453/31.08.2020.

Calendar examen național bacalaureat 2021 (ambele sesiuni)

Examene de certificare a calificării profesionale 2021

 

Metodologie de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

 

Ordinul Nr. 5459/2020 din 31 august 2020privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020 -2021  deschidere aici

 

Calendar conform ordinului 5459/2020

Sesiunea IUNIE 2021:

 

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică -nivelul 4 de calificare, sesiunea iunie 2021:

-înscrierea candidaţilor: 2 -4 iunie 2021;

-desfăşurarea probelor de examen: 7 -10 iunie 2021;

-afişarea rezultatelor finale: 11 iunie 2021.

 

Graficul examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional -nivelul 3 de calificare, sesiunea iulie 2021:

-înscrierea candidaţilor: 5 -9 iulie 2021;

-desfăşurarea probelor de examen: 12 -16 iulie 2021;

-afişarea rezultatelor finale: 19 iulie 2021.

 

 

Sesiuniea AUGUST 2021

\

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică -nivelul 4 de calificare, sesiunea august 2021:

-înscrierea candidaţilor: 16 -20 august 2021;

-desfăşurarea probelor de examen: 23 -24 august 2021;

-afişarea rezultatelor finale: 25 august 2021.

 

Graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi stagiilor de pregătire practică-nivelul 3 de

calificare, sesiunea august 2021:

-înscrierea candidaţilor: 16 -20 august 2021;

-desfăşurarea probelor de examen: 23 -24 august 2021;

-afişarea rezultatelor finale: 25 august 2021.

 BACALAUREAT SESIUNEA IUNIE-IULIE 2020

Cereri de înscriere tip pentru examenul de BACALAUREAT 2020

Cerere pentru absolvenţii din SERIA CURENTĂ profilul RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI descarcă aici

Cerere pentru absolvenţii din SERIA CURENTĂ profilul SERVICII descarcă aici

Cerere pentru absolvenţii din SERIA ANTEROARĂ descarcă aici

CALENDAR EXAMEN BACALAUREAT 2020 SESIUNEA IUNIE

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR  PENTRU ABSOLVENȚII DIN SERIILE ANTERIOARE SE VA FACE ÎN PERIOADA 03-10.06.2020, ÎN INTERVALUL ORAR 08:00-15:00

 

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR DIN SERIA CURENTĂ SE VA FACE CONFORM PROGRAMĂRII AFIȘATE MAI JOS

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMARE PREGĂTIRE PENTRU BACALAUREAT2020 PENTRU ELEVII DIN SERIA CURENTĂ

prezenta elevilor se face doar cu acordul părinților după programul de mai jos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACALAUREAT 2019

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat  proba scrisă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se desfăşoară pe 02.09.2019.

Elevii vor fi prezenţi în sălile de examen la ora 1115, în ţinuta corespunzătoare.

Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

Profesorii asistenţi vor fi prezenţi la ora 1100. Preşedinte de comisie,

Programare candidați Proba D Competențe digitale 30.08.2019

Candidaţii COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" vor susţine examenul de BACALAUREAT 2019 sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE la LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ"

 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A IX-A

ANUL ŞCOLAR 2019-2020

-  folie;

-       cererea de înscriere;

-       cartea de identitate (dacă este cazul)

-       certificatul de naştere  copie legalizată

-       adeverinţa cu notele, media generală obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a şi media de admitere;

-       foaia matricolă pentru clasele  V – VIII (cu calculul mediei generale);

-       diploma de absolvire a învățământului gimnazial

-       fişa medicală;

-       dovada de vaccinări;

-        copii nelegalizate după buletinul părinţilor;

 

Planificare SITUAŢII NEÎNCHEIATE ŞI CORIGENTE

 

BACALAUREAT 2019

 

Candidaţii COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" vor susţine examenul de BACALAUREAT 2019 sesiunea IUNIE-IULIE la LICEUL TEHNOLOGIC "RADU NEGRU" după cum urmează:

01.07.2019 ProbaE)a) la Limba şi literatura română.

03.07.2019 Proba E)c) Proba obligatorie a profilului,

04.07.2019 Proba E)d) Proba la alegere a profilului şi specializării.

Candidaţii vor merge la COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" duminică 30.07.2019 pentru consultarea listelor cu repartizarea pe sălile de clasă si orice alte precizări cu privire la desfăşurarea examenului de bacalaureat

 

 

 

Rezultate PROBA C

 

Proba C - ORAL

Repartiție

 

Rezultate Proba D

 

ANUNŢ

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat  proba scrisă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se desfăşoară pe 12.06.2019.

Elevii vor fi prezenţi în sălile de examen la ora 1115, în ţinuta corespunzătoare.

Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

Profesorii asistenţi vor fi prezenţi la ora 1100. Preşedinte de comisie,

Proba C

 

 

Repartiţie Proba D competenţe digitale

 

Rezultate competenţe la  Limba şi literatura română

BACALAUREAT 2018

Sesiunea AUGUST - SEPTEMBRIE

PROBELE DE COMPETENȚE LINGVISTICE ȘI DIGITALE

 

Candidaţii COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" vor susţine probele de competențe lingvistice și digitale din cadrul examenului de BACALAUREAT 2018 sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE la COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU"

PLANIFICARE SITUAȚII NEÎNCHEIATE 2018

Clasa a XII-a (Liceu zi)  clasa a XI-a Profesională

 

Nr. Crt

Data

Disciplina

1

VINERI

20.07.2018

Limba și literatura română

Matematică

Biologie

 

PLANIFICARE EXAMENE CORIGENȚE 2018

Clasa a XII-a (Liceu zi)  clasa a XI-a Profesională

Nr. Crt

Data

Disciplina

1

LUNI

23.07.2018

Limba și literatura română

Biologie

2

MARȚI

24.07.2018

Matematică

Chimie

PLANIFICARE SITUAȚII NEÎNCHEIATE

Clasa a IX ,X, XI-a (Liceu zi)  clasa a IX, X-a Profesională

 

Nr. Crt

Data

Disciplina

1

LUNI

27.08.2018

Chimie

Geografie

Socio-umane

Fizică

Informatică T.I.C.

2

MARȚI

28.08.2018

Limba și literatura română

Educație fizică

Limba modernă (engleză, franceză)

Tehnologii

Religie

3

MIERCURI

29.08.2018

Matematică

Istorie

Socio-umane

Tehnologii

4

JOI

30.08.2018

Biologie

Limba modernă (engleză, franceză)

 

PLANIFICARE EXAMENE CORIGENȚE

Clasa a IX ,X, XI-a (Liceu zi)  clasa a IX, X-a Profesională

 

Nr. Crt

Data

Disciplina

1

LUNI

03.09.2018

Chimie

Limba modernă (engleză, franceză)

Tehnologii

2

MARȚI

04.09.2018

Biologie

Socio-Umane

Educație fizică

3

MIERCURI

05.09.2018

Limba și literatura română

Geografie

Fizică

4

JOI

06.09.2018

Matematică

Istorie

Religie

Informatică T.I.C.

Tehnologii

BACALAUREAT 2018

Sesiunea AUGUST - SEPTEMBRIE

Candidaţii COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" vor susţine examenul de BACALAUREAT 2018 sesiunea AUGUST-SEPTEMBRIE la COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" după cum urmează:

20.08.2018 ProbaE)a) la Limba şi literatura română.

22.08.2018 Proba E)c) Proba obligatorie a profilului,

23.08.2018 Proba E)d) Proba la alegere a profilului şi specializării.

Candidaţii vor merge la COLEGIUL TEHNIC "RADU NEGRU" duminică 19.08.2018 pentru consultarea listelor cu repartizarea pe sălile de clasă si orice alte precizări cu privire la desfăşurarea examenului de bacalaureat

 

 

Sesiunea IUNIE - IULIE

 

Candidaţii COLEGIULUI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA" vor susţine examenul de BACALAUREAT 2018 sesiunea Iunie-Iulie la LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" după cum urmează:

25.06.2018 ProbaE)a) la Limba şi literatura română.

27.06.2018 Proba E)c) Proba obligatorie a profilului,

28.06.2018 Proba E)d) Proba la alegere a profilului şi specializării.

Candidaţii vor merge la LICEUL TEORETIC "MIRCEA ELIADE" duminică 24.06.2018 pentru consultarea listelor cu repartizarea pe sălile de clasă si orice alte precizări cu privire la desfăşurarea examenului de bacalaureat

 

Calendar privind desfăşurarea examenelor naţionale OMEN 4792/31.08.2017

Calendar Privind graficul de desfăşurare a exemenelor de competenţe profesionale OMEN 4796/31.08.2017

 

Repartiţie simulare BACALAUREAT 2018

 

Reapartiţie Proba E)d) 22.03.2018

 

Pentru probele de Luni 19.03.2018 şi miercuri 21.03.2018 se vor pastra aceleaşi liste:

Clasa a XI-a

Clasa a XII-a

Rezultate Proba D Competenţe digitale

 

 

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat  proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se desfăşoară după cum urmează:

-proba orală: 22.02.2018 limba engleză şi limba franceză;

Elevii se vor prezenta  conform planificării afişate la avizier şi pe site-ul unităţii cu cel puţin 30 minute înainte de ora specificată şi  în ţinuta corespunzătoare.

Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

 

Programare competenţe Oral Limba ENGLEZĂ

 

Programare competenţe Oral Limba FRANCEZĂ

 

 

 

 

 

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat  proba scrisă de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se desfăşoară pe 21.02.2018.

Elevii vor fi prezenţi în sălile de examen la ora 1130, în ţinuta corespunzătoare conform listelor de mai jos.

Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

Profesorii asistenţi vor fi prezenţi la ora 1100.

Liste Proba C Scris

Limba Engleză

Limba Franceză

 

 

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat  proba de evaluare a competenţelor digitale se desfăşoară în zilele de  16, 19 şi 20.02.2018.

ATENŢIE! În data de 19.02.2018 proba se susține şi  la Seminarul Teologic conform tabelelor afişate mai jos

Elevii vor fi prezenţi în sălile de examen la ora 1200.

Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

Profesorii asistenţi vor fi prezenţi la ora 1130 în cancelaria veche.

Listele pentru zilele de 16.02.2018, 19.02.2018 şi 20.02.2018 repartizaţi la Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna"

În data de 19.02.2018 proba se susține şi  la Seminarul Teologic conform tabelelor afişate.

Liste cu candidaţii repartizaţi la SEMINARUL TEOLOGIC "SF. AP. ANDREI" pentru data de 19.02.2018


Rezultate proba A

 

Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 începe luni, 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Conform metodologiei de desfăşurare a examenului de bacalaureat  proba orală de evaluare a competenţelor lingvistice se desfăşoară pe 12-13.02.2018 conform tabelelor afişate.

Elevii vor fi prezenţi în sălile de examen cu cel puţin o jumătate de ora înainte de ora afişată, în ţinută corespunzătoare.

Accesul în sala de examen se face pe baza unui act de identitate.

Programarea pe zile pentru Proba A de luni 12 Februarie se poate descărca de AICI


Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 13 februarie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (14 - 15 februarie). În zilele de 16, 19 și 20 februarie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 21-22 februarie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Prima probă scrisă - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă - Eb) este programată marți, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă - la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - se va desfășura joi, 28 iunie.

Afișarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 - 16:00). Între 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 9 iulie.

Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune se fac în săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018. Cursurile pentru clasele a XII-a și a XIII-a se încheie vineri, 25 mai.

A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale.