Anunț selecție cadre didactice pentru proiecte ERASMUS+ KA229 educație școlară

(2019 – 2021)

 1. Knowing the past saves the future

2019-1-BG01-KA229-062303_4                        6 locuri

 1. Europe is My future

2019-1-LT01-KA229-060503_4                         6 locuri

 1. Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion

2019-1-PL01-KA229-065360_5                         6 locuri

 1. Intercultural Bridges Extending to European Citizenship

2019-1-TR01-KA229-076762_6                         5 locuri

 

Criterii de selecție:

- scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2 - B1);

- certificate de competență lingvistică, TIC si/sau alte competențe care vin în sprijinul derulării proiectelor;

- certificate participare proiecte eTwinning;

- declarație privind disponibilitatea de cofinanțare a mobilității cu 20% din grantul necesar;

- declarație privind neparticiparea în alte proiecte ERASMUS+.

 

Perioada de depunere a dosarelor – 23 - 30.09.2019 (la prof. Aurelia Cucu)

Interviul in limba engleza03.10.2019- ora 14,30

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

Pentru echipa de elevi participanţi la mobilităţile Proiectului Erasnus+ + “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele,”, cu nr. de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

Selecţia va avea loc în perioada: 1.X.2018 – 19.X.2018

Criterii de selecţie :

 1. Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele X – XII
 2. Media 10 la purtare
 3. Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului
 4. Competenţe lingvistice de limba engleză
 5. Compețenţe de TIC ( redactare documente word, power point, tehnici de design )
 6. Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor)
 7. Portofoliu individual ( diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat )
 8. Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit ( ANEXA 1)

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse la managerul de proiect ( Laura – Diana Manolache profesor la Colegiului de Industrie Alimentară” Elena Doamna”), cu număr de înregistrare și vor cuprinde :

 

1.Cerere de înscriere la selecţie ( ANEXA 2)

2. Acordul scris al părintelui ( ANEXA 3)

3. Copie act de identitate

4. Adeverinţă tip din care să reiasă numărul de absenţe din anul şcolar precedent (total şi motivate)

5. Adeverinţă tip din care să reiasă media la purtare şi media generală în anul şcolar precedent

6. Declarație de consimţământ privind folosirea datelor personale ( ANEXA 4)

7. Portofoliu individual (copii diplome, certificate, adeverinţe etc)

8. Scrisoare de motivaţie

9. Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte (ANEXA 5)

 

Probele de selecţie și ponderea în rezultatul final.

 1. Proba de evaluarea orală la limba engleză ( 20%)
 2. Discuţie privind motivaţia de participare la proiect ( 20%)
 3. Evaluarea portofoliului individual (20%)
 4. Evaluarea scrisorii de motivaţie ( 20%)

5.   Scrisoare de recomandare

6.  Aprecierea profesorului diriginte.

Anunt selectie cadre didactice pentru proiect ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA219-0371 Love Is For Everyone

Obiectiv general:

- Să promoveze valorile culturale care încurajează cooperarea dintre elevii din diferite țări pentru a îmbunătăți atitudinea generală în ceea ce privește incluziunea socială, diversitatea, egalitatea de gen și nediscriminarea, pentru a reduce nivelul atitudinii netolerante cu 15%.Grupul țintă va fi compus  din 8 elevi și 4 profesori.

 

Criterii de selecție profesori:

- scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2 - B1);
- chestionar privind identificarea nevoilor școlii în ceea ce privește violența și xenofobia.

 

Perioada de depunere a scrisorii de intentie - 5-9.10.2017 (la Iuliana Leuștean sau Aurelia Cucu)

Interviul in limba engleza - 10.10.2017- ora 14,00

 

Important de stiut: pentru fiecare destinație s-a aprobat buget doar pentru un singur profesor.

 

 

 

 

Rezultatele selecţiei în vederea constituirii grupului de participanţi în cadrul proiectului

mobilitate Erasmus+, KA1, 2016-1-RO01-KA101-023289

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT”

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

Rezultat

1

Brânzaru Ioana

Admis

2

Capriş Mihaela

Admis

3

Cucu Aurelia

Admis

4

Coman Mariana

Admis

5

Gheţău Camelia

Admis

6

Grozavu Camelia

Admis

7

Ion Dana Ioana

Admis

8

Iuraşcu Elena

Admis

9

Leuştean Iuliana

Admis

10

Lupu Mariana

Admis

11

Marinescu Gina

Admis

12

Mironescu Aurora

Admis

13

Mistrianu Ema-Violeta

Admis

14

Oprea Magdalena

Admis

15

Rusu Ştefania Florentina

Admis

16

Mera Daniela

Rezervă

17

Ardeleanu Blaga Nicuţa

Rezervă

18

Popescu Carmen

Rezervă

 

 

 

 

 

 

 

Dragi colegi,

 

Vă anunţăm demararea procedurii de selecţie pentru formarea grupului ţintă de 15 cadre didactice în vederea participării la stagiul de formare "Innovation, originality and applicability in teaching using ICT" în cadrul programului Erasmus+, KA1, Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 2016-1-RO01-KA101-023289, derulat in perioada 1.10.2016 – 30.09.2017. Stagiile de formare vor fi structurate pe 3 fluxuri a câte 7 zile (5 zile de curs și 2 zile transport) în Spania, Anglia și Italia.

Vă invităm să depuneţi şi să înregistraţi dosarul de candidatură la secretariat în vederea participării la selecţie, care se va derula conform graficului:

- 24-31 octombrie 2016 - depunerea dosarelor de candidatură;

- 7 noiembrie 2016, interviul in limba engleza;

- 11 noiembrie 2016, anunţarea grupului ţintă selectat.

Dosarul de candidatură solicitat va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere de înscriere (formular tip);
 • Copie xerox după cartea de identitate;
 • Curriculum vitae în format Europass/european semnat de către candidat însoțit de dovezi ce susțin informațiile din CV;
 • Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.

 

Vă rugăm să introduceţi documentele solicitate într-un dosar de plastic, respectând ordinea din opis. Precizăm că toate documentele solicitate în dosarul de candidatură sunt obligatorii. Candidaţii trebuie să fie cadre didactice titulare la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, care sa comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză, să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare, să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităților proiectului, calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj, să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Aveţi disponibile anunţul de selecţie, rezumatul proiectului şi documentele din dosarul de candidatură pe site-ul şcolii (http://www.elenadoamna.ro/).

Modelul de cerere poate fi descărcat şi tipărit de aici.(Model Cerere)