Proiect Erasmus+, KA1, Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 2016-1-RO01-KA101-023289,

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT"

Programul de mobilitate constă într-un stagiu de formare a 15 cadre didactice de la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi, România, ce se va desfășura în perioada 1.10.2016 – 30.09.2017.

Obiectivul general al proiectului:

-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare în străinătate, în scopul de a învăța noi metode activ-participative utilizate în activitățile de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în dezvoltarea personală și profesională, pentru a reduce absenteismul şi abandonul școlar cu 2%.

Obiective specifice:

O1- îmbunătățirea competențelor pedagogice și metodice de elaborare de strategii didactice inovatoare şi atractive pentru a implica activ elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;

O2- perfecționarea competențelor digitale în vederea creșterii nivelului de aplicabilitate a lecțiilor;

O3- perfecționarea abilităților de comunicare în limbi străine.

Organizațiile furnizoare de cursuri de formare:

  • ESMOVIA - Spania, - „ICT pentru predare și învățare”
  • KAIROS EUROPE - Anglia – „Moodle în acțiune: cum să integrăm Moodle la clasă”
  • EUROFORM-Italia – „Utilizarea inovativă a instrumentelor IT pentru modulele de industrie alimentară”

Criteriile de selecţie pentru persoanele participante la cursul de formare sunt:

- să fie profesori titulari ai şcolii;

- să comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză;

- să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare;

- să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităţilor proiectului;

- calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj;

- să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Grupul țintă va fi format 8 profesori de cultură generală și 7 profesori cultură de specialitate luându-se în calcul raportul între numărul profesorilor de cultură generală și cel al profesorilor de specialitate din școală. Cei 15 profesori vor fi împărțiți în trei fluxuri la trei cursuri diferite în Spania, Anglia și Italia.

 

Link site-ul proiectului:  Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

Blog-ul proiectului: Innovation, Originality and Applicability in Teaching using ICT

 

Lista finală a cadrelor didactice selectate

în vederea participării la mobilitățile proiectului

Erasmus+, KA1, 2016-1-RO01-KA101-023289

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT”

Nr. crt.

Numele și prenumele

Fluxul la care participă

1.

Brânzaru Ioana

EUROFORM-Italia

2.

Capriş Mihaela

ESMOVIA - Spania

3.

Cucu Aurelia

KAIROS EUROPE - Anglia

4.

Coman Mariana

KAIROS EUROPE - Anglia

5.

Gheţău Camelia

KAIROS EUROPE - Anglia

6.

Grozavu Camelia

EUROFORM-Italia

7.

Ion Dana Ioana

KAIROS EUROPE - Anglia

8.

Iuraşcu Elena

ESMOVIA - Spania

9.

Leuştean Iuliana

EUROFORM-Italia

10.

Lupu Mariana

ESMOVIA - Spania

11.

Marinescu Gina

EUROFORM-Italia

12.

Mironescu Aurora

ESMOVIA - Spania

13.

Mistrianu Ema-Violeta

ESMOVIA - Spania

14.

Popescu Carmen

EUROFORM-Italia

15.

Rusu Ştefania Florentina

KAIROS EUROPE - Anglia