JUNIOR MASTER CHEF 2019

 

ORGANIZAT DE COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ „ELENA DOAMNA” GALAȚI

2 MARTIE 2019

Motto:

Poți să cutreieri lumea toată și să te minunezi de rezultatele civilizației, dar nimic nu-i mai fermecător decât colțul de pământ pe care te-ai născut.

Vasile Alecsandri

 

Parteneri:

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;

Casa Corpului Didactic Galați;

Agentul economic SC Miarbal Prod SRL.

 

Obiective:

Studierea obiceiurilor gastronomice din țară, din diferite zone geografice și prezentarea unor produse alimentare din bucătăria națională, într-o culegere de bune practici;

Diseminarea rezultatelor proiectului în 5 județe, 17 unități școlare, într-un interval de 6 luni;

Creșterea cu 20% a numărului de elevi, din școlile implicate în aceste activități, tineri, care aleg alimente sănătoase.

 

Grup țintă:

-          elevii claselor a VII-a și a VIII-a;

-          elevii claselor de liceu;

-          cadrele didactice din învățământul gimnazial și liceal.

Secțiunile concursului:

-          I. Sesiune de comunicări științifice – proiecte transdisciplinare „Alimentație sănătoasă”;

-          II. Expoziție gastronomică „Preparate tradiționale”;

-          III. Concurs gastronomic „Mărțișoare dulci”