Curriculum la decizia școlii

TABEL CDL-uri

pentru anul școlar 2024-2025

Nr. crt.

Domeniul de pregătire

Calificarea profesională

Clasa

Titlul CDL-ului

Tipul CDL-ului

Nr. ore (ore/an)

1

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Pregătire de bază / Industrie alimentară

a IX-a

Protecţie  şi  siguranţă  în  industria  alimentară

Aprofundare

90 instruire practică

2

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

a IX-a

Protecţie  şi  siguranţă  în  brutării şi patiserii

Aprofundare

150 instruire practică

3

Turism şi alimentaţie

Pregătire de bază / Turism și alimentație /

Tehnician în gastronomie

a IX-a

Prelucrarea primară şi termică a alimentelor în unităţile de alimentaţie  publică

Aprofundare

90 instruire practică

4

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Pregătire de bază / Industrie alimentară

a X-a

Prelucrarea  materiilor  prime  din industria alimentară

Aprofundare

90 instruire practică

5

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

a X-a

Prelucrarea  materiilor  prime  din industria alimentară

Aprofundare

270 instruire practică

6

Turism şi alimentaţie

Pregătire de bază/Turism și alimentație/Tehnician în gastronomie

a X-a

Servirea consumatorilor la standarde europene

Aprofundare

90 instruire practică

7

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

a XI-a

Managementul de proiect

Rezultate ale învăţării suplimentare

66 teorie

8

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XI-a

Materii prime şi auxiliare în industria de morărit-panificaţie şi fermentativă

Aprofundare

66 teorie

9

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

XI-a

Tehnologii specifice de obținere a sortimentelor de brânzeturi

Extindere

66 teorie

10

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

a XI-a

Utilaje în industria morăritului

Extindere

66 teorie

11

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

a XI-a

Brutăria, artă și pasiune

Extindere

300 instruire practică

12

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Preparator produse din carne și pește

a XI-a

Obțínerea produselor din carne și pește

Extindere

300 instruire practică

13

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

a XI-a

Tradiție și inovație în arta culinară

Extindere

66 teorie

14

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

a XII-a

Verificarea calității produselor alimentare

Rezultate ale învăţării suplimentare

56 teorie

15

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XII-a

Siguranța alimentelor

Aprofundare

56 teorie

16

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

a XII-a

Preparate culinare în industria cărnii

Extindere

56 teorie

17

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

a XII-a

Proiectul – de la teorie la practică

Rezultate ale învăţării suplimentare

56 teorie

18

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor

a XII-a

Siguranța alimentară a băuturilor și a conservelor din legume și fructe

Aprofundare

56 teorie

19

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XII-a,  liceu seral

Materii prime şi auxiliare în industria alimentară

Extindere

132

teorie

20

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

a XII-a

Meniuri pentru diete și evenimente speciale

Rezultate ale învăţării suplimentare

56 teorie

21

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XIII-a,  liceu seral

Pași în elaborarea proiectului

Rezultate ale învăţării suplimentare

108 teorie