Colegiul de Industrie Alimentară “ELENA DOAMNA” Galaţi, a fost înfiinţat în anul 1966 prin H.G. nr. 2013 din 2 septembrie 1966. S-a numit atunci Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară şi a funcţionat în anul şcolar 1966-1967 cu două clase, având specialitatea “Chimia produselor alimentare”. În anul şcolar 1967-1968 a fost introdusă specializarea “Industrii alimentare fermentative”, iar în anul şcolar 1970-1971 specializarea “Pescuit şi prelucrarea peştelui”. În anul şcolar 1979-1980 liceul avea următoarele specializări: Lucrător în morărit şi panificaţie, Operator în industrii fermentative, Operator în pescuit şi prelucrarea peştelui, Operator în prelucrarea conservelor, cărnii şi laptelui, Electromecanic în industria alimentară. Din anul şcolar 1985 au fost prevăzute în planul de şcolarizare clase de şcoală profesională şi şcoală tehnică postliceală pentru industria alimentară, instituţia transformându-se în grup şcolar, numindu-se Grupul Şcolar de Industrie Alimentară nr.1. Din anul şcolar 1998-1999 instituţia a primit numele de Grupul Şcolar de Industrie Alimentară “ELENA DOAMNA”, iar din 2002 instituţia a primit numele de Grupul Şcolar “ELENA DOAMNA”. Pe lângă calificările din industria alimentară, din anul şcolar 2001-2002, a fost introdusă o nouă calificare din domeniul alimentaţiei publice şi turism şi anume: clase de şcoală profesională pentru calificarea Ospătar, vânzător în unităţile de alimentaţie publică.Ultima schimbare de nume s-a făcut prin Ordinul MECT nr. 3598 din 31.03.2008 când Grupul Şcolar „Elena Doamna” a devenit Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”