Mobilitatea personalului didactic 2024-2025

• ORDIN pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2024-2025.

 


• MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE, pagina web ISJ GALATI in care gasiti materiale si informatii legate de managementul resurselor umane, examene si concursuri ale cadrelor didactice.

• Lista cuprinzand catedrele/posturile/orele VACANTE din unitatea scolara Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna" , incepand cu 01/09/2024.

• Lista cuprinzand catedrele/posturile/orele REZERVATE din unitatea scolara Colegiul de Industrie Alimentară "Elena Doamna", incepand cu 01/09/2024.