Reţele Şcolare

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003

Centrul de resursă responsabil

Nr. şcoli arondate

Şcoli Phare TVET arondate din regiunea….. (denumire, localitate, judeţ)

Grupul Şcolar „Elena Doamna”

5

Grup Şcolar Industrial de Marină

Grup Şcolar de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc"

Colegiul naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci

Grupu Şcolar Industrial A. I. Cuza Bârlad

Grupul Şcolar Radu Negru

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003 şi 2004-2006

Şcoala coordonatoare

Şcoli Phare TVET arondate

Grupul Şcolar „Elena Doamna”

Grup Şcolar Industrial de Marină

Grup Şcolar de Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc"

Colegiul naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci

Grupu Şcolar Industrial A. I. Cuza Bârlad

Grupul Şcolar Radu Negru

Reţele locale active în care este implicată şcoala

Şcoala coordonatoare (denumire)

Şcoli cuprinse în reţea (denumire)

Scopul reţelei

Grupul Şcolar „Elena Doamna”

 

Grupul Şcolar “Sf. Maria”

coordonarea activităţii de elaborare a PAS-ului  şi de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământ

Colegiul Economic “Virgil Madgearu”

Şcoala Măcişeni

Şcoala Cavadineşti

Şcoala Brăhăşeşti

Şcoala Buciumeni