Elevi

Orarul claselor 2019-2020 semestrul II

  

În atenţia elevilor colegiului nostru!

S-a dat startul alegerilor pentru funcţiile din cadrul Consiliului Elevilor şi pentru alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al liceului.

1.Alegeri pentru funcţiile din cadrul Consiliului Elevilor: Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar.

Calendarul alegerilor

26.09.2016 – Prelucrarea metodologiei în Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor;

27.09 – 30.09.2016 – Depunerea dosarelor de candidatură în format fizic;

3 - 4.10.2016 – Evaluarea şi validarea dosarelor de candidatură;

5 – 10.10.2016 – Susţinerea candidaturii în faţa colectivului de elevi;

11.10.2016 – Desfăşurarea alegerilor prin vot secret şi anunţarea candidaţilor aleşi.

Comisia de organizare şi desfăşurare a alegerilor

Preşedinte: Manole Giorgiana – clasa a XII-a M

Vicepreşedinte: Carp Andrei – clasa a XI-a A

Secretar: Iorga Mihaela – clasa a X-a B

Condiţii de participare cumulative pentru candidaţi

-          Dovedesc calităţi manageriale şi morale;

-          Nu sunt afiliaţi unei entităţi cu caracter politic sau unui partid politic;

-          Nu sunt elevi în clasele terminale ale ciclului de liceu;

-          În anii şcolari precedenţi nu au existat situaţii de repetenţie.

Dosarul de candidatură se va depune cu proces verbal de predare- primire la secretarul comisiei (Iorga Mihaela – corp B) sau preşedintele comisiei (Manole Giorgiana – corp A), conform calendarului, şi va conţine formularul de candidatură existent la biblioteca liceului.

2. Alegerea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al colegiului.

Calendarul alegerilor

26.09.2016 – Prelucrarea metodologiei în Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor;

29.09 – 30.09.2016 – Depunerea dosarelor de candidatură în format fizic;

3 - 4.10.2016 – Evaluarea şi validarea dosarelor de candidatură;

5 – 10.10.2016 – Susţinerea candidaturii în faţa colectivului de elevi;

11.10.2016 – Desfăşurarea alegerilor prin vot secret şi anunţarea candidatului ales.

Comisia de organizare şi desfăşurare a alegerilor

Preşedinte: Iorga Mihaela – clasa a X-a B

Secretar: Frangolea Bianca – clasa a X-a B

Membri: Carp Andrei – clasa a XI-a A

Lungeanu Laura – clasa a IX-a E

Constantin Dumitru – clasa a XI-a E

Condiţii de participare cumulative pentru candidaţi

-          Candidaţii trebuie să aibă, la data alegerilor, vârsta de 18 ani împliniţi;

-          Nu trebuie să aibă rude sau afini până la gradul IV inclusiv, desemnaţi ca membri în acelaşi consiliu de administraţie;

-          Nu au primit sancţiuni disciplinare în ultimii trei ani.

Dosarul de candidatură se va depune la secretarul sau preşedintele comisiei şi va conţine următoarele documente:

  • Scrisoare de intenţie
  • Copia cărţii de identitate;
  • Declaraţie pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute anterior.

Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor

 
More Articles...