Calitate

RAPORT DE AUTOEVALUARE

părţile 2 şi 4

 

Read more...

 

ORGANIGRAMA CEAC

 

Read more...

 

PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA

INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 

AN ŞCOLAR 2017-2018

 Read more...

 

LISTĂ PROCEDURI MANAGEMENTUL CALITĂŢII

  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI

PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

ÎN COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA"

Read more...

 

DECRIEREA SARCINILOR ŞI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI ALE CEAC

Read more...