Calitate

ANALIZA  2022-2023 

Raport privind activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a CalităţiiRaport anual de evaluare internă  a calității
ANALIZA  2021-2022

 RAPORT DE AUTOEVALUARE

părţile 2 şi 4

 

Read more...

 

ORGANIGRAMA CEAC

 

Read more...

 

PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA

INSTRUMENTELOR PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII

AN ȘCOLAR 2022-2023 

Read more...

 

LISTĂ PROCEDURI MANAGEMENTUL CALITĂŢII

  

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI

PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

ÎN COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "ELENA DOAMNA"

Read more...

 

DECRIEREA SARCINILOR ŞI A PRINCIPALELOR ACTIVITĂŢI ALE CEAC

Read more...