Proiecte scolare

KA229 - School Exchange Partnerships

“KITCHEN OUR KINGDOM COOKING OUR PASSION”

 

•Parteneri: •Polonia,    •Slovenia

•Turcia,      •Franța

•Italia,       •România.

Scopul proiectului este dezvoltarea competențelor profesionale și lingvistice ale elevilor și promovarea bucătăriei tradiționale a fiecărei țări participante la proiect.

 

 

Link site proiect:  KITCHEN OUR KINGDOM COOKING OUR PASSION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A small step for us, an important step for the community – Eco behaviour

We are students of “Elena Doamna” Food Industry College from Galati and we have met while doing volunteering activities held in the school. Within the framework of the Eco-school program, we have participated to ecological activities proposed by the school for approximately 3 years and thus, we have been able to form  an objective opinion about what happens in the surrounding reality:

 • Students are involved only partially in the educational activities despite learning about the importance of resources and their limited character, about global warming or about how to prevent the  accumulation of wastes and how to collect selectively;
 • The town’s inhabitants, although they benefit from specially designed spaces designed for waste collection in their neighborhoods,do not use them correctly or just do not know of their existence.

These problems will increase in the future:

 • Students will not be ready for a society about which we learn that must be durable;
 • Citizens who do not contribute to the general wealth of the city, either out of carelessness, or out of lack of absence information ;
 • An environment  that is not beneficial to our health;

Within this context, we thought that we could be useful to the others and so we decided to participate in a project with the overall theme ‘’Earth- enjoy it, but leave some for later’’ which aims at educating us all in the spirit of promoting the principles of sustainable development - a  theory which we must accept and insert in all our activities.

The project  involves conducting activities both internally and externally

Internally, in the school we organize the debate entitled “Terra: Our present and future’’; we supervise the activities taking place during the selective waste collection campaign and participate to the  workshops during which  the waste from our community (paper, plastic,wood objects, etc.) are turned into objects with different uses; we prepare the exhibition ‘’Be an artist by recycling ‘’ that will select and reward the most successful  works of art.

Externally, our colleagues, organized in teams and endowed with the necessary materials (leaflets and flyers)propose themselves to offer the  citizens of our city the information that we learn in school and we consider them useful as the minimum of measures that each of us can take to have a better life in a city that we want to be ecological and competing with the most beautiful cities of Europe.

The materials will promote: individual health care, respect for the city’s cleanliness, the efficient use of resource by avoiding wastage, the involvement in the diminishing the effects of greenhouse gases.

We want the final result of our research to be positive:

 • More of our classmates should feel motivated to make simple but useful gestures.
 • Citizens with high civic spirit
 • A community that, by producing and consuming in a durable way, will not owe future generations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studends:  -       Badea Florin, 17 years old

-          Stănescu Albert, 16 years old

School: Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galaţi

Country: Romania

Coordinating teacher: Mariana Stanciu

Materials published on the school’s website: www.elenadoamna.ro

 

ECOSCOALA

Activităţi

Ecoșcoala 2024

Campanie ecologizare Noiembrie 2023

 

Campanie "Ziua Verde a ECO  Școlilor"

 

Festivalul "Bucuriile Toamnei"

 

EcoȘcoala 2022

Dezbatere "Aurul verde al planetei"
Campanie Ecologizare 2022-2023Alimentația sănătoasăCampanie de replantareSchimbările climaticeDezbatere "S. O. S. Stratul de ozon" 

EcoScoala 2021

Campanii plantare 2021Culorile și vitaminele toamnei


1. Grădina din balcon 

2. Să dăm viață și culoare deșeurilor 

3. Primăvara în familiile ECO 

4. Colectare deșeuri
Grija faţă de clima terei
Promovarea patrimoniului natural şi antropic din judeţul Galaţi
Managementul deşeurilor
O minte sănătoasă şi un corp sănătos intr-o şcoalăcurată şi sănătoasăRaport


2012-2013

PROGRAM ECO ŞCOALĂ

CENTRUL CARPATO DANUBIAN DE GEOECOLOGIE BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

„ELENA DOAMNA” GALAŢI

AN ŞCOLAR 2012-2013

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE

Programul Eco Şcoală se derulează în liceul nostru începând din anul şcolar 2009-2010; Documentaţia pe care am întocmit-o a fost apreciată cu 41 de puncte atât în 2009, 2010, 2011 cât şi în 2012, ceea ce a confirmat că cel puţin din punct de vedere teoretic avem o viziune corectă în ceea ce priveşte educaţia ecologică a elevilor noştri.

Colegiul de Industrie Alimentară este condus de :

Director: Nichita Maria Luminiţa- profesor discipline tehnice

Director adjunct: Cristea Ana Daniela- profesor discipline tehnice

Silivestru Adrian- profesor socio-umane

Coordonator program: Stanciu Mariana – profesor geografie

Tel: 0740055970, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

La sfârşitul anului şcolar 2011-2012 în Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” îşi desfăşoară activitatea aproximativ 1132 elevi grupaţi în 42 clase (clase de zi, frecvenţă redusă, seral).

În afara cadrelor didactice care fac parte din comitetul Eco Şcoală în program au activat şi alţi profesori şi profesori-diriginţi din şcoală. Membrii comitetului au coordonat activităţile propuse în documentaţie, iar unii profesori diriginţi au îndrumat şi chiar au participat alături de elevi la unele activităţi (informare, consiliere, valorificare deşeuri, amenajarea spaţiilor verzi, activităţi de îndrumare privind amenajarea sălilor de clasă, etc). Astfel, în afara contribuţiei generale a profesorilor diriginţi (42 persoane) enumărăm pe cei  care s-au afirmat:

-          Brânzaru Ioana - prof. discipline tehnice, clasa a IX-a B

-          Lupu Mariana – prof. geografie, clasa a XII-a F

-          Ciobotaru Rodica - prof. lb. română, clasa a XI-a B

-          Marinescu Gina - prof. discipline tehnice, clasa a X-a G

-          Şaigău Carmen- prof. discipline tehnice, clasa a IX-a D

-          Ion Dana - prof. discipline tehnice, clasa a XI-a D

-          Moscaliuc Cornelia - prof. chimie, clasa a X-a F

 

În afara persoanelor nominalizate în documentaţie au existat părinţi care ne-au susţinut în demersul activităţilor de colectare a deşeurilor reciclabile (Oprea Ana Maria – clasa a X-a D); personalul nedidactic se implică alături de elevi în toate activităţile derulate;

Conform obiectivelor din documentaţie am încercat să respectăm planul de acţiune şi să realizăm activităţile propuse. Am mobilizat în bună parte elevii nominalizaţi cu anumite responsabilităţi iar în afară de aceştia au fost selectaţi prin propriile acţiuni realizate şi alţi elevi care au dorit să participe la program.

Am considerat că trebuie să menţinem şi anul acesta aceeaşi temă din anii trecuţi, „Managementul deşeurilor”, şi am avut în vedere mai multe activităţi care au vizat:

-          consilierea elevilor privind necesitatea colectării deşeurilor (anexa 1, poza);

-          masă rotundă cu elevii claselor a IX-a şi a XII-a cu tema „Ce este dezvoltarea durabilă?”

-          colectarea deşeurilor de hârtie

-          colectarea şi selectarea deşeurilor de aluminiu  (anexa 2, poze);

-          amplasarea pe fiecare hol al şcolii de coşuri colectoare pentru hârtie, aluminiu şi pet-uri (anexa 3, poza)

-          amplasarea în săli de clasă de coşuri colectoare pentru hârtie şi aluminiu

-          monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de colectare a deşeurilor prin afişarea în fiecare sală de clasă a cantităţilor de hârtie şi aluminiu colectate lunar (anexa 4, model tabel), precum şi centralizarea, prelucrarea datelor sub formă tabelară şi grafică şi afişarea lor lunară la panoul central Eco Şcoală (anexa 5 grafice);

-          valorificarea deşeurilor prin contractarea unei  firme specializate.  Astfel, s-au predat următoarele cantităţi (anexa 6, procese verbale)

 

Data

Hârtie

Doze aluminiu

Peturi

Total încasat

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantit

kg

Preţ

unitar

Valoare

 

27.11.2012

2267

0,12

272,04

53

1,5*

77,12

70

0,3

21

370,16

13.02.2013

1262

0,12

150,24

36

1,5*

52,3

141

0,3

12,3

214,84

04.06.2013

1860

0,1

186

50

1,5

72,75

-

-

-

258,75

Total

5389

608,28

139

202,17

211

33,3

843,75

 

-    gestionarea fondurilor obţinute a constat în achitarea taxei Eco, achiziţionare de materiale (anexa 7, chitanţe)

Continuăm să considerăm oportună această preocupare privind colectarea şi valorificarea  deşeurilor (de hârtie, aluminiu) şi începând din anul şcolar trecut în şcoala noastră se colectează selectiv şi pet-uri în cadrul programului „Şcoli pentru un viitor verde”.  Motivăm această preocupare prin faptul că demersul educaţional este mai facil de realizat în cadrul unei  colectivităţi şcolare şi la o vârstă mai tânără, decât după 18-20 de ani, când fiecare persoană este antrenată în câmpul muncii.

În societatea noastră, în ţara noastră, în oraşul nostru considerăm că populaţia nu este informată suficient în ceea ce priveşte această componentă esenţială a vieţii. Cu atât mai mult şi având experienţa ţărilor dezvoltate şi civilizate din vestul Europei, considerăm că avem această  datorie noi, la şcoală.

Anul acesta şcolar am achiziţionat hârtie, aluminiu, peturi conform datelor statistice. Vom continua activităţile de pregătire teoretică a elevilor şi vom realiza şi alte activităţi în speranţa că vom reuşi să contribuim la formarea unei conduite pozitive faţă de aspectele legate de mediu.

În documentaţia precedentâ am propus o competiţie între clase materializată prin câştigarea unui trofeu ECO CLASĂ, competiţie pe care am menţinut-o şi anul acesta. (anexa 8, poze premiere)

Alte activităţi  propuse în planul de acţiune au vizat:

- activităţile de curăţenie ( aerisirea sălilor de clasă, îngrijirea plantelor, igiena vestimentaţiei) atât în sălile de clasă, pe holuri, în curtea şi grădina şcolii ( activităţi de afânare a solului, plantare a seminţelor, executarea udărilor periodice etc). În acest sens, activităţile care s-au desfăşurat au avut menirea să sporească responsabilitatea şi simţul civic al elevilor; să-i determine pe aceştia să preţuiască locul în care-şi desfăşoară activitatea şi astfel să-şi îngrijească propriul spaţiu unde învaţă sau îşi desfăşoară activităţile practice. Astfel s-au creat echipe care să monitorizeze şi să evalueze aceste activităţi; echipe care să popularizeze aceste rezultate, să consilieze elevii pe această temă dar elevii responsabili cu aceste activităţi nu au fost susţiniţi.

- Pe de o parte elevii au participat efectiv la amenajarea unor spaţii cum ar fi cel stradal din faţa curţii şcolii, curtea corpului B,  prin activităţi de curăţire, săpare, greblare, semănare gazon, îngrijirea jardinierelor, plantare de flori şi apoi întreţinerea acestui spaţiu prin udare şi curăţire permanenetă; pe de altă parte, elevii au fost mobilizaţi în echipe şi astfel s-a reuşit îngrijirea plantelor din incinta şcolii (holuri şi cancelarie)

- Desfăşurarea unei campanii de plantare a unor copaci ornamentali în curtea corpului B şi în spaţiile aferente acesteia (anexa 9, poze).

- Diseminarea informaţiilor şi consilierea cadrelor didactice cu privire la activităţile derulate în cadrul programelor ecologice (anexa 10- prezentare Power Point).

- Implicarea elevilor în derularea unui proiect ecologic în săptămâna Şcoala altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, cu intenţia de a reprezenta model pentru elevii şcolii şi nu numai (anexa 11- Prezentare PP clasa a X-a M).

- Realizarea expooziţiei de motociclete şi maşini confecţionate din materiale reciclabile „Maşinuţa Eco”  (anexa 12, poze)

Punctele slabe pe care le menţionăm se referă la faptul că nu am reuşit să imprimăm tuturor elevilor dorinţa de a susţine aceste activităţi; nu toate cadrele didactice şi în special diriginţii au contribuit la susţinerea acestor activităţi iar pe de altă parte echipele mobile nu au avut rezultatele preconizate în ce priveşte determinarea cetăţenilor din zona apropiată să participe la programul ecologic.

Pentru că orice program ecologic trebuie să îmbine teoria cu practica, şi noi ne-am propus pe cât a fost posibil ca în cadrul unor discipline să promovăm şi să formăm o serie de abilităţi în rândul elevilor care să îi ajute în viaţă:

-          la orele de geografie elevii au căpătat informaţii privind necesitatea colectării deşeurilor, repartiţia fondului forestier în România, exploatarea bauxitei, folosinţele aluminiului şi modul său de producere, importanţa elemntelor componente ale mediului înconjurător; aceste informaţii le-a stimulat elevilor interesul pentru ecologie şi i-a ajutat să dobândească achiziţii importante;

-          la orele de informatică elevii au fost învăţaţi să întocmească tabele, grafice, să centralizeze date, să facă clasamente şi statistici folosind datele concrete ale programului (rezultatele colectării, a monitorizării stării de curăţenie în clase) în aplicaţiile practice;

-          la orele de biologie elevii au dobândit atât achziţii ştiinţifice cât şi competenţe practice privind modul de îngrijire a unei plante şi au fost pregătiţi pentru diverse activităţi ecologice;

-          la orele de consiliere elevii au fost instruiţi în sensul grijei pentru protecţia şi conservarea mediului, au fost determinaţi să participe la activităţi de realizare de materiale foto cu specific ecologic;

 • Începând din anul şcolar 2011-2012 Comitetul EcoŞcoală a propus competiţia între clase finalizată prin câştigarea trofeului Eco clasă, lucru care dorim să impulsioneze elevii şi profesorii şcolii pentru competiţia mai amplă, respectiv, câştigarea titlului Eco şcoală.
 • Pentru că încercăm să ne familiarizăm cu Programul Eco şcoală şi pentru că dorim şi performanţă, am continuat în acest an şcolar să implementăm şi programul „ Patrula Eco” la care au participat aproximativ 100 de elevi.
 • Derularea unei campanii de promovare a zilei de 5 iunie „Ziua Mondială Mediului” la nivelul opiniei publice prin postere şi materiale care să atragă atenţia cetăţenilor oraşului (anexa 13, poze).
 • Participarea elevilor la simpozionul  internaţional organizat la Galaţi cu prilejul Zilei Mondiale a Zonelor umede de ONG-ul „Tinerii şi viitorul” cu machete şi fotografii.

 

Concluzii:

-          în al patrulea an de implementare a programului activitatea se menţine la un nivel moderat, este nvoie de foarte multă iniţiativă nu numai din partea coordonatorilor programului ci şi din partea comitetului Eco şi chiar a întregului corp profesoral;

-          activitatea de colectare selectivă a deşeurilor a reuşit să inducă un spirit de voluntariat şi chiar de competiţie între anumite clase, deşi cantităţile colectate nu au depăţit cantităţile din anul anterior; precizăm că şi numărul elevilor şcolii este uşor mai scăzut decât în anii anteriori.

-          principalul beneficiu al programului rămâne conştientizarea comunităţii şcolare- elevii în egală măsură cu cadrele didactice-  în ceea ce priveşte importanţa protejării mediului înconjurător; în acest sens au fost capacitaţi mulţi dintre elevi şi cadre didactice. Eforturile de angrenare a tuturor membrilor comunităţii şcolare vor continua în anul şcolar 2013-2014, bazându-ne pe experienţa a 4 ani de muncă în acest sens, aplicând o strategie mai bine gândită, mai eficientă.

 

Continuăm să considerăm că acestă componentă a educaţiei elevilor- educaţia ecologică- este una importantă, care stă la baza formării personalităţii acestora.

 

 

Coordonator program,

Stanciu Mariana

2013-2014

PROGRAM ECO ŞCOALĂ

CENTRUL CARPATO DANUBIAN DE GEOECOLOGIE BUCUREŞTI

RAPORT DE ACTIVITATE

COLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ

„ELENA DOAMNA” GALAŢI

AN ŞCOLAR 2013-2014

 

RAPORT  DE  ACTIVITATE

Programul Eco Şcoală se derulează în liceul nostru începând din anul şcolar 2009-2010; Documentaţia pe care am întocmit-o a fost apreciată cu 41 de puncte atât în 2009, 2010, 2011, 2012 cât şi în 2013, ceea ce a confirmat că cel puţin din punct de vedere teoretic avem o viziune corectă în ceea ce priveşte educaţia ecologică a elevilor noştri.

Colegiul de Industrie Alimentară este condus de :

Director: Nichita Maria Luminiţa- profesor discipline tehnice

Director adjunct: Silivestru Adrian- profesor socio-umane

Coordonator program: Stanciu Mariana – profesor geografie

Tel: 0740055970, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

La sfârşitul anului şcolar 2013-2014 în Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” îşi desfăşoară activitatea aproximativ 1054 elevi grupaţi în 38 clase.

În afara cadrelor didactice care fac parte din comitetul Eco Şcoală în program au activat şi alţi profesori şi profesori-diriginţi din şcoală. Membrii comitetului au coordonat activităţile propuse în documentaţie, iar unii profesori diriginţi au îndrumat şi chiar au participat alături de elevi la unele activităţi (informare, consiliere, valorificare deşeuri, amenajarea spaţiilor verzi, activităţi de îndrumare privind amenajarea sălilor de clasă, etc). Astfel, în afara contribuţiei generale a profesorilor diriginţi (38 persoane) enumărăm pe cei  care s-au afirmat:

-          Brânzaru Ioana - prof. discipline tehnice, clasa a X-a B

-          Lupu Mariana – prof. geografie

-          Ciobotaru Rodica - prof. lb. română

-          Ion Dana - prof. discipline tehnice, clasa a XII-a D

-          Moscaliuc Cornelia - prof. chimie

-          Maimon Nicoleta - profesor discipline tehnice

 

În afara persoanelor nominalizate în documentaţie au existat părinţi care ne-au susţinut în demersul activităţilor de colectare a deşeurilor reciclabile (Oprea Ana Maria – clasa a XI-a B); personalul nedidactic se implică alături de elevi în toate activităţile derulate;

Conform obiectivelor din documentaţie am încercat să respectăm planul de acţiune şi să realizăm activităţile propuse. Am mobilizat în bună parte elevii nominalizaţi cu anumite responsabilităţi iar în afară de aceştia au fost selectaţi prin propriile acţiuni realizate şi alţi elevi care au dorit să participe la program.

Am considerat că trebuie să menţinem şi anul acesta aceeaşi temă din anii trecuţi, „Managementul deşeurilor”, şi am avut în vedere mai multe activităţi care au vizat:

-          consilierea elevilor privind necesitatea colectării deşeurilor

-          prezentarea unor materiale cu temele: “ S.O.S- Stratul de ozon”; “Schimbările climatice şi efectele lor pentru viaţa cotidiană” ; “Apa-mediu în care a apărut viaţa” ; “Poluarea aerului in oraşul Galati” ; “Clasificarea deşeurilor” etc. (prof. Stanciu Mariana) (anexa 1)

-          masă rotundă cu elevii claselor a XI-a cu tema „Ce este dezvoltarea durabilă?” (prof. Stanciu)

-          colectarea deşeurilor de hârtie, a deşeurilor de aluminiu  şi a Pet-urilor (anexa 2);

-          amplasarea pe fiecare hol al şcolii de coşuri colectoare pentru hârtie, aluminiu şi pet-uri;

-          amplasarea în săli de clasă de coşuri colectoare pentru hârtie şi aluminiu;

-          monitorizarea şi evaluarea rezultatelor activităţii de colectare a deşeurilor prin afişarea în fiecare sală de clasă a cantităţilor de hârtie şi aluminiu colectate, precum şi centralizarea, prelucrarea datelor sub formă tabelară şi grafică şi afişarea lor semestrială la panoul central Eco Şcoală (anexa 3);

-          valorificarea deşeurilor prin contractarea unei  firme specializate.  Astfel, s-au predat următoarele cantităţi (anexa 4)

 

 

Data

Hârtie

Doze aluminiu

Peturi

Total încasat

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantitate

(kg)

Preţ/kg

Valoare

Cantit

kg

Preţ

unitar

Valoare

 

4.11.2013

1057

0,1

105,7

6

1,5

9

38

0,3

11,4

126,1

5.11.2013

324

0,1

32,4

5

1,5

7,5

15

0,3

4,5

44,4

14.01.2014

1467

0,17

249,4

32,5

1,8

58,5

33

0,5

16,5

324,4

3.03.2014

-

-

-

8

1,8*

13,97

17

0,7

11,9

25,87

24.03.2014

581

0,22

127,82

16

2*

31,02

7

0,75

5,25

164,09

29.04.2014

1016

0,22

223,52

19

2*

38,86

10

0,75

7,5

269,88

2.06.2014

915

0,22

201,3

32

2*

62

17

0,75

12,75

276,05

2.07.2014

317

0,24

76,08

18

2*

34,9

7

0,75

5,25

116,23

Total

5677

1016,22

136,5

255,75

144

75,05

1347,02

 

La sfârşitul anului 2012-2013, din totalul de 822,75 s-a cheltuit doar taxa de depunere a documentaţiei de 377 lei.

Fondurile obţinute în acest an şcolar (1347,02) , la care se adaugă şi soldul din anul şcolar 2012-2013 ( 445,75 lei),  nu s-au cheltuit, fiind planificate pentru confecţionarea unor celule colectoare în spaţiul de depozitare şi achiziţionarea unui cântar electronic. În prezent suma totală deţinută este de 1790,25 lei.

Continuăm să considerăm oportună această preocupare privind colectarea şi valorificarea  deşeurilor (de hârtie, aluminiu) şi începând din anul şcolar trecut în şcoala noastră se colectează selectiv şi pet-uri în cadrul programului „Şcoli pentru un viitor verde”.  Motivăm această preocupare prin faptul că demersul educaţional este mai facil de realizat în cadrul unei  colectivităţi şcolare şi la o vârstă mai tânără, decât după 18-20 de ani, când fiecare persoană este antrenată în câmpul muncii.

Continuăm să considerăm că în societatea noastră, în ţara noastră, în oraşul nostru populaţia nu este informată suficient în ceea ce priveşte această componentă esenţială a vieţii. Cu atât mai mult şi având experienţa ţărilor dezvoltate şi civilizate din vestul Europei, considerăm că avem această  datorie noi, la şcoală.

Anul acesta şcolar am achiziţionat hârtie, aluminiu, peturi conform datelor statistice de mai sus. Vom continua activităţile de pregătire teoretică a elevilor şi vom realiza şi alte activităţi în speranţa că vom reuşi să contribuim la formarea unei conduite pozitive faţă de aspectele legate de mediu.

Alte activităţi  propuse în planul de acţiune au vizat:

- activităţile de curăţenie ( aerisirea sălilor de clasă, îngrijirea plantelor, igiena vestimentaţiei) atât în sălile de clasă, pe holuri, în curtea şi grădina şcolii ( activităţi de afânare a solului, plantare a seminţelor, executarea udărilor periodice etc). În acest sens, activităţile care s-au desfăşurat au avut menirea să sporească responsabilitatea şi simţul civic al elevilor; să-i determine pe aceştia să preţuiască locul în care-şi desfăşoară activitatea şi astfel să-şi îngrijească propriul spaţiu unde învaţă sau îşi desfăşoară activităţile practice. Astfel s-au creat echipe care să monitorizeze şi să evalueze aceste activităţi; echipe care să popularizeze aceste rezultate, să consilieze elevii pe această temă dar elevii responsabili cu aceste activităţi nu au fost susţiniţi.

- Pe de o parte elevii au participat efectiv la amenajarea unor spaţii cum ar fi cel stradal din faţa curţii şcolii, curtea corpului B,  prin activităţi de curăţire, săpare, greblare, semănare gazon, îngrijirea jardinierelor, plantare de flori şi apoi întreţinerea acestui spaţiu prin udare şi curăţire permanentă; pe de altă parte, elevii au fost mobilizaţi în echipe şi astfel s-a reuşit îngrijirea plantelor din incinta şcolii (holuri şi cancelarie) (anexa 5)

- Reconstrucţia spaţiului de depozitare a deşeurilor colectate cu aportul conducerii şcolii;

- Desfăşurarea a două campanii de plantare a unor copaci (brăduţi, arţari, tei) în curtea corpului B şi în spaţiile aferente acesteia . (anexa 6).

- Diseminarea informaţiilor şi consilierea cadrelor didactice cu privire la activităţile derulate în cadrul programelor ecologice în consiliile profesorale (anexa 7).

- Implicarea elevilor în derularea unui proiect ecologic în săptămâna Şcoala altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, cu intenţia de a reprezenta model pentru elevii şcolii şi nu numai, proiect intitulat „O floare pentru şcoala mea” (anexa 8).

- Realizarea expoziţiei de aparate electronice şi electrocasnice confecţionate din materiale reciclabile „Artă din deşeuri”  în Săptămâna Şcoala altfel (anexa 9).

- Participarea la Concursul naţional de machete de la Beiuş, „Învăţ, ştiu, aplic”, unde s-a obţinut locul I prin prezentarea machetei unui panou solar; (anexa 9)

- Participarea la la Concursul naţional de la Vâlcea, „Automobilul între da şi nu” (anexa 9)

Punctele slabe pe care le menţionăm se referă la faptul că nu am reuşit să imprimăm tuturor elevilor dorinţa de a susţine aceste activităţi; toate cadrele didactice şi în special diriginţii au contribuit la susţinerea acestor activităţi iar pe de altă parte echipele mobile nu au avut rezultatele preconizate în ce priveşte determinarea cetăţenilor din zona apropiată să participe la programul ecologic.

Pentru că orice program ecologic trebuie să îmbine teoria cu practica, şi noi ne-am propus pe cât a fost posibil ca în cadrul unor discipline să promovăm şi să formăm o serie de abilităţi în rândul elevilor care să îi ajute în viaţă:

-          la orele de geografie elevii au căpătat informaţii privind necesitatea colectării deşeurilor, repartiţia fondului forestier în România, exploatarea bauxitei, folosinţele aluminiului şi modul său de producere, importanţa elemntelor componente ale mediului înconjurător; aceste informaţii le-a stimulat elevilor interesul pentru ecologie şi i-a ajutat să dobândească achiziţii importante;

-          la orele de informatică elevii au fost învăţaţi să întocmească tabele, grafice, să centralizeze date, să facă clasamente şi statistici folosind datele concrete ale programului (rezultatele colectării, a monitorizării stării de curăţenie în clase) în aplicaţiile practice;

-          la orele de biologie elevii au dobândit atât achziţii ştiinţifice cât şi competenţe practice privind modul de îngrijire a unei plante şi au fost pregătiţi pentru diverse activităţi ecologice;

-          la orele de consiliere elevii au fost instruiţi în sensul grijei pentru protecţia şi conservarea mediului, au fost determinaţi să participe la activităţi de realizare de materiale foto cu specific ecologic;

 • Începând din anul şcolar 2011-2012 Comitetul EcoŞcoală a propus competiţia între clase finalizată prin câştigarea titlulaturii de  Eco clasă, lucru care dorim să impulsioneze elevii şi profesorii şcolii pentru competiţia mai amplă, respectiv, câştigarea titlului Eco şcoală. (anexa 10)
 • Pentru că încercăm să ne familiarizăm cu Programul Eco şcoală şi pentru că dorim şi performanţă, am continuat în acest an şcolar să implementăm şi programul „ Patrula Eco” la care au participat 135 de elevi unde s-a primit diplomă specială pentru cea mai completă agendă;
 • Derularea unei campanii de promovare a zilei de 5 iunie „Ziua Mondială Mediului Înconjurător” la nivelul elevilor şcolii, opiniei publice prin postere şi materiale care să atragă atenţia cetăţenilor oraşului, sărbătorirea acestei zile printr-o excursie tematică: Biodiversitatea în Lunca Prutului Inferior şi lansarea unui „mesaj de solidaritate privind grija pentru sănătatea planetei” de către elevii claselor a IX-a. (anexa 11).
 • Celebrarea zilelor de 17 aprilie- Ziua Mondială a Sănătăţii şi 10 mai- Ziua Păsărilor şi a Arborilor prin desfăşurarea unor discuţii în manieră argumentativă (prof. Mera Daniela)
 • Ediţia a IV-a a Simpozionului Judeţean ‘’Educaţia prin geografie, premisă a dezvoltării durabile” – 23 mai 2014 (anexa 12)
 • 29 iunie- Ziua Dunării, desfăşurată în cadrul Centrului de Consultanţă Ecologică Galaţi; (anexa 13);

Concluzii:

-          în al cincilea an de implementare a programului activitatea se menţine la un nivel moderat, este nvoie de foarte multă iniţiativă nu numai din partea coordonatorilor programului ci şi din partea comitetului Eco şi chiar a întregului corp profesoral;

-          activitatea de colectare selectivă a deşeurilor a reuşit să inducă un spirit de voluntariat şi chiar de competiţie între anumite clase, deşi cantităţile colectate sunt comparabile cu cantităţile din anul anterior(se înregistrează o uşară creştere la hârtie); precizăm că şi numărul elevilor şcolii este uşor mai scăzut decât în anii anteriori.

-          principalul beneficiu al programului rămâne conştientizarea comunităţii şcolare- elevii în egală măsură cu cadrele didactice-  în ceea ce priveşte importanţa protejării mediului înconjurător; în acest sens au fost capacitaţi mulţi dintre elevi şi cadre didactice. Eforturile de angrenare a tuturor membrilor comunităţii şcolare vor continua în anul şcolar 2014-2015, bazându-ne pe experienţa a 5 ani de muncă în acest sens, aplicând o strategie mai bine gândită, mai eficientă.

Continuăm să considerăm că acestă componentă a educaţiei elevilor- educaţia ecologică- este una importantă, care stă la baza formării personalităţii acestora.

Coordonator program,

Stanciu Mariana


Diverse

A small step for us, an important step for the community – Eco behaviour

We are students of “Elena Doamna” Food Industry College from Galati and we have met while doing volunteering activities held in the school. Within the framework of the Eco-school program, we have participated to ecological activities proposed by the school for approximately 3 years and thus, we have been able to form an objective opinion about what happens in the surrounding reality:

 • Students are involved only partially in the educational activities despite learning about the importance of resources and their limited character, about global warming or about how to prevent the accumulation of wastes and how to collect selectively;
 • The town’s inhabitants, although they benefit from specially designed spaces designed for waste collection in their neighborhoods,do not use them correctly or just do not know of their existence.

These problems will increase in the future:

 • Students will not be ready for a society about which we learn that must be durable;
 • Citizens who do not contribute to the general wealth of the city, either out of carelessness, or out of lack of absence information ;
 • An environment that is not beneficial to our health;

Within this context, we thought that we could be useful to the others and so we decided to participate in a project with the overall theme ‘’Earth- enjoy it, but leave some for later’’ which aims at educating us all in the spirit of promoting the principles of sustainable development - a theory which we must accept and insert in all our activities.

The project involves conducting activities both internally and externally

Internally, in the school we organize the debate entitled “Terra: Our present and future’’; we supervise the activities taking place during the selective waste collection campaign and participate to the workshops during which the waste from our community (paper, plastic,wood objects, etc.) are turned into objects with different uses; we prepare the exhibition ‘’Be an artist by recycling ‘’ that will select and reward the most successful works of art.

Externally, our colleagues, organized in teams and endowed with the necessary materials (leaflets and flyers)propose themselves to offer the citizens of our city the information that we learn in school and we consider them useful as the minimum of measures that each of us can take to have a better life in a city that we want to be ecological and competing with the most beautiful cities of Europe.

The materials will promote: individual health care, respect for the city’s cleanliness, the efficient use of resource by avoiding wastage, the involvement in the diminishing the effects of greenhouse gases.

We want the final result of our research to be positive:

 • More of our classmates should feel motivated to make simple but useful gestures.
 • Citizens with high civic spirit
 • A community that, by producing and consuming in a durable way, will not owe future generations.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studends: - Badea Florin, 17 years old

- Stănescu Albert, 16 years old

School: Colegiul de Industrie Alimentară “Elena Doamna” Galaţi

Country: Romania

Coordinating teacher: Mariana Stanciu

Materials published on the school’s website: www.elenadoamna.ro


 

 

 

Proiect ERASMUS+ 2018-1- TR01KA229-058891_3

"Noi depășim limitele și eliminăm barierele"

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE

 

Descarcăre arhiva anexe:click aici

 

Pentru echipa de elevi participanţi la mobilităţile Proiectului Erasnus+ + “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele,”, cu nr. de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

Selecţia va avea loc în perioada: 1.X.2018 – 19.X.2018

Criterii de selecţie :

 1. Apartenenţa la grupul ţintă specificat în proiect : elevi din clasele X – XII
 2. Media 10 la purtare
 3. Dorinţa de participare la proiect : obiective, modul de pregătire, impact, diseminare/valorizare a rezultatelor proiectului
 4. Competenţe lingvistice de limba engleză
 5. Compețenţe de TIC ( redactare documente word, power point, tehnici de design )
 6. Competenţe personale ( comunicare, organizare, planificare şi respectare a termenelor)
 7. Portofoliu individual ( diplome, contribuţii la proiecte, acţiuni de voluntariat )
 8. Procesul de selecţie se organizează în conformitate cu calendarul stabilit ( ANEXA 1)

 

Dosarele de candidatură vor fi depuse la managerul de proiect ( Laura – Diana Manolache profesor la Colegiului de Industrie Alimentară” Elena Doamna”), cu număr de înregistrare și vor cuprinde :

 

1.Cerere de înscriere la selecţie (ANEXA 2 )

2. Acordul scris al părintelui ( ANEXA 3)

3. Copie act de identitate

4. Adeverinţă tip din care să reiasă numărul de absenţe din anul şcolar precedent (total şi motivate)

5. Adeverinţă tip din care să reiasă media la purtare şi media generală în anul şcolar precedent

6. Declarație de consimţământ privind folosirea datelor personale ( ANEXA 4)

7. Portofoliu individual (copii diplome, certificate, adeverinţe etc)

8. Scrisoare de motivaţie

9. Scrisoare de recomandare din partea profesorului diriginte (ANEXA 5)

 

Probele de selecţie și ponderea în rezultatul final.

 1. Proba de evaluarea orală la limba engleză ( 20%)
 2. Discuţie privind motivaţia de participare la proiect ( 20%)
 3. Evaluarea portofoliului individual (20%)
 4. Evaluarea scrisorii de motivaţie ( 20%)

5.   Scrisoare de recomandare

6.  Aprecierea profesorului diriginte.

 

 

Calendarul  Selecție

Anexa 1

30 septembrie  2018- anunțarea și afișarea criteriilor ( situ-ul școlii, avizierul elevilor)

1 -8 octombrie 2018, ora 14, depunerea dosarelor de candidatură  se va face la managerul de proiect (prof. Laura-Diana Manolache- luni între orele 10-14, corp B, marți, miercuri, joi între orele 8-14  în corp A și vineri în corp B între orele 8-11) ,cu număr de înregistrare

9 octombrie – evaluarea dosarelor de candidatură și afișarea listelor pentru susținerea

probei scrise și orale în limba engleză precum și  interviului

10 octombrie – susținerea probelor scrise și orale în limba engleză și interviul de selecție

11 octombrie – afișarea rezultatelor

11 octombrie – depunerea contestațiilor( până la ora 12) și soluționarea acestora

12 octombrie – afișarea rezultatelor finale și anunțarea grupului țintă.

PROCEDURA DE SELECȚIE

Se va realiza în 3 etape:

Etapa 1. Etapa de înscriere

În perioada de înscriere profesorii solicitanți vor depune la managerul de proiect dosarul de înscriere înregistrat în prealabil la secretariatul școlii, care va conține:

 1. Cerere de înscriere, (se va specifica și țara în care dorește să participe la mobilitate)
 2. Scrisoare de intenție în care își vor exprima motivația participării la acest proiect, din care să reiasă și disponibilitatea de a contribui la pregătirea alor colegi prin diferite activități de formare
 3. CV-ul în format europass
 4. Certificate de competență lingvistică și TIC, alte competențe care vin în sprijinul derulării proiectului
 5. Certificate care să ateste implicarea în conceperea și coordonarea proiectelor școlare la nivel regional, național și internațional
 6. Adeverință de profesor diriginte/ titular/ director/ director adjunct
 7. Declarație privind disponibilitatea de a participa la activitățile din proiect
 8. Declarație privind disponibilitatea de cofinanțare a mobilității.

 

Mențiune:

Dosarul va conține un opis în 2 exemplare, iar paginile din dosar se vor numerota. Dosarele incomplete și cele depuse după termenul limită nu vor intra în etapa de evaluare. Candidatul este respins.

Etapa 2  - Evaluarea dosarelor de înscriere

Selecția va fi efectuată de un comitet de selecție numit de către managerul de proiect și alcătuit din 3 membri(de prefert cel puțin unul din afara unității școlare și obligatoriu coordonatorul de proiect). Pentru selecția participanților se vor utiliza:

 1. Diplome, certificate și atestate de formare profesională prin cursuri de prefecționare și formare continuă, la nivel județean, național și internațională
 2. Certificate de formare lingvistice și de utilizare TIC eliberate de centre de formare și universității
 3. Alte documente care să ateste calitățile prevăzute de selecția participanților.

Rezultatul evaluării se va formula ADMIS/ RESPINS

Etapa 3 – Afișarea rezultatelor

În urma evaluării dosarelor depuse, comitetul de selecție va alcătui lista cu profesorii admiși și lista cu profesorii rezerve, conform calendarului de selecție. Eventualele contestații vor fi evaluate de o comisie formată din alți 3 membri, cadre didactice care nu au depus dosare pentru selecție.

NOTĂ:

În cazul în care se constată egalitate de punctaje, în urma evaluării dosarelor candidaților,  se va realiza un interviu în limba de comunicare a proiectului ( limba engleză).


Selecția participanților

Criterii de selecție a profesorilor pentru participarea la Proiecrul Erasmus+ “ Noi depășim limitele și eliminăm barierele”, cu numărul de referință 2018-1- TR01KA229-058891_3.

PARTICIPANȚII vor dovedi:

 1. Toleranță, flexibilitate, disponibilitate la dialog, socializare și lucru în echipă.
 2. Abilități de lucru pe calculator (creare pagină web, editare text, desing fotografie, grafică, film).
 3. Abilități de comunicare în limba de lucru a proiectului.
 4. Implicarea anterioară în organizarea și coordonarea de proiecte, activități de voluntariat, excursii și alte activități extrașcolare.
 5. Interes în dezvoltarea de noi abilități de proiectare curriculară a unor activități de învățare.
 6. Abilități în coordonarea și realizarea unor activități artistice (pictură, teatru, poezie, muzică, povestiri, etc.)
 7. Angajamentul de a multiplica rezultatele proiectului prin activități de diseminare

(materiale pentru websitu-ul oficial al proiectului, articole în mass-media, prezentarea proiectului și promovarea produselor obținute cu ocazia diferitelor evenimente - con-sfătuiri, cercuri pedagogice, lectorate cu părinții, conferințe, simpozioane, târguri educaționale, etc) de a îndruma alți colegi și de a continua aplicarea celor învățate pe parcursul proiectului.

 1. Disponibilitate la efort intelectual și adaptarea la lucru sub presiunea timpului, spirit de inițiativă, spirit de observație.

GRILA DE EVALUARE

Proba de evaluare scrisă și orală în limba engleză - 20 puncte

-          Probă de înțelegere a textului scris – 5 puncte

-          Probă de exprimare scrisă( mail, scrisoare, prezentarea unui eveniment) – 5 puncte

-          Probă de exprimare orală – 10 puncte

Interviu – discuție privind motivația de participare la proiect – 20 puncte

-          Prezentarea obiectivelor – 5 puncte

-          Prezentarea competențelor profesionale – 5 puncte

-          Prezentarea unui document PPT(Galați/ România/ C.I.A.”Elena Doamna”) – 5 puncte

-          Interacțiunea cu membrii comisiei – 5 puncte

Evaluarea portofoliului individual – 20 puncte

-          Participări la manifestări culturale, artistice – 10 puncte ( 2p/eveniment)

-          Participări la activități de voluntariat – 5 puncte ( 1p/activitate)

-          Participări la proiecte educative – 5 puncte ( 1p/activitate)

Evaluarea scrisorii de motivație 20 puncte

-          Argumentarea motivației de a participa la proiect - 10 puncte

-          Descrierea implicării în proiect – 5 puncte

-          Descrierea modalității de diseminare a activităților proiectului – 5 puncte

Scrisoare de recomandare – aprecierea profesorului diriginte – 20 punce

-          Criteriile din anexa 5 – 14 puncte

-          Alte aspecte relevante cf anexei 5 – 6 puncte

descarcăre arhiva anexe:click aici

 

Anunț selecție cadre didactice pentru proiecte ERASMUS+ KA229 educație școlară

(2019 – 2021)

 1. Knowing the past saves the future

2019-1-BG01-KA229-062303_4                        6 locuri

 1. Europe is My future

2019-1-LT01-KA229-060503_4                         6 locuri

 1. Kitchen Our Kingdom Cooking Our Passion

2019-1-PL01-KA229-065360_5                         6 locuri

 1. Intercultural Bridges Extending to European Citizenship

2019-1-TR01-KA229-076762_6                         5 locuri

 

Criterii de selecție:

- scrisoare de intenție;

- interviu în limba engleză pentru a dovedi abilitățile lingvistice (A2 - B1);

- certificate de competență lingvistică, TIC si/sau alte competențe care vin în sprijinul derulării proiectelor;

- certificate participare proiecte eTwinning;

- declarație privind disponibilitatea de cofinanțare a mobilității cu 20% din grantul necesar;

- declarație privind neparticiparea în alte proiecte ERASMUS+.

 

Perioada de depunere a dosarelor – 23 - 30.09.2019 (la prof. Aurelia Cucu)

Interviul in limba engleza03.10.2019- ora 14,30

Read more...

 

 

Sigla erasmus+

 

Diseminare vizită de lucru la 3rd Lyceum din Koropi, Grecia 11-17Noiembrie 2014 descarcare 

 

 

2015‐1‐RO01‐KA102‐014686

"Lucrători competitivi pe piața muncii europene în domeniile industriei alimentare și alimentației publice"

 

ANUNŢ

Vă anunţăm selecţia în vederea participării la stagiul de formare în cadrul proiectului de mobilitate ERASMUS+ 2015‐1‐RO01‐KA102‐014686 cu titlul:   "Lucrători competitivi pe piața muncii europene în domeniile industriei alimentare și alimentației publice", care se va desfășura în perioada 28 martie-15 aprilie 2016 Setubal, Portugalia (grupul pentru pregătirea în industria alimentară) și 8 mai-28 mai 2016 Llandrillo, Wales (grupul pentru pregătirea în domeniul alimentației publice).

Vă invităm să depuneţi şi să înregistraţi dosarul de candidatură la secretariat în vederea participării la selecţie, care avea  loc în data de 7 decembrie 2015 ora 14.00 în corpul A.

 Rezultate selecţie candidaţi

  

descarcăre documente necesare:click aici

1.Cerere tip; 2.Acord părinţi; 3.Recomandare diriginte; Anexa 1 Model CV; Anexa 2 Scrisoare de motivaţie; Anexa 3 Angajament de disponibilitate

 

Diseminare Portugalia 

 

 

 

 

Proiect Erasmus+, KA1, Learning Mobility of Individuals School education staff mobility 2016-1-RO01-KA101-023289,

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT"

Programul de mobilitate constă într-un stagiu de formare a 15 cadre didactice de la Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna” Galaţi, România, ce se va desfășura în perioada 1.10.2016 – 30.09.2017.

Obiectivul general al proiectului:

-dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare în străinătate, în scopul de a învăța noi metode activ-participative utilizate în activitățile de predare-învățare-evaluare pentru a crește interesul elevilor în dezvoltarea personală și profesională, pentru a reduce absenteismul şi abandonul școlar cu 2%.

Obiective specifice:

O1- îmbunătățirea competențelor pedagogice și metodice de elaborare de strategii didactice inovatoare şi atractive pentru a implica activ elevul în procesul de predare-învățare-evaluare;

O2- perfecționarea competențelor digitale în vederea creșterii nivelului de aplicabilitate a lecțiilor;

O3- perfecționarea abilităților de comunicare în limbi străine.

Organizațiile furnizoare de cursuri de formare:

 • ESMOVIA - Spania, - „ICT pentru predare și învățare”
 • KAIROS EUROPE - Anglia – „Moodle în acțiune: cum să integrăm Moodle la clasă”
 • EUROFORM-Italia – „Utilizarea inovativă a instrumentelor IT pentru modulele de industrie alimentară”

Criteriile de selecţie pentru persoanele participante la cursul de formare sunt:

- să fie profesori titulari ai şcolii;

- să comunice, cel puţin la nivel mediu, în limba engleză;

- să participe activ la identificarea nevoilor de formare prin completarea chestionarului privind nevoile personale de perfecţionare;

- să posede cunoștințele TIC necesare derulării activităţilor proiectului;

- calitatea dosarului de candidatură apreciat conform unei grile de punctaj;

- să participe la întocmirea planului de dezvoltare europeană.

Grupul țintă va fi format 8 profesori de cultură generală și 7 profesori cultură de specialitate luându-se în calcul raportul între numărul profesorilor de cultură generală și cel al profesorilor de specialitate din școală. Cei 15 profesori vor fi împărțiți în trei fluxuri la trei cursuri diferite în Spania, Anglia și Italia.

 

Link site-ul proiectului:  Innovation, originality and applicability in teaching using ICT

Blog-ul proiectului: Innovation, Originality and Applicability in Teaching using ICT

 

Lista finală a cadrelor didactice selectate

în vederea participării la mobilitățile proiectului

Erasmus+, KA1, 2016-1-RO01-KA101-023289

"Innovation, originality and applicability in teaching using ICT”

Nr. crt.

Numele și prenumele

Fluxul la care participă

1.

Brânzaru Ioana

EUROFORM-Italia

2.

Capriş Mihaela

ESMOVIA - Spania

3.

Cucu Aurelia

KAIROS EUROPE - Anglia

4.

Coman Mariana

KAIROS EUROPE - Anglia

5.

Gheţău Camelia

KAIROS EUROPE - Anglia

6.

Grozavu Camelia

EUROFORM-Italia

7.

Ion Dana Ioana

KAIROS EUROPE - Anglia

8.

Iuraşcu Elena

ESMOVIA - Spania

9.

Leuştean Iuliana

EUROFORM-Italia

10.

Lupu Mariana

ESMOVIA - Spania

11.

Marinescu Gina

EUROFORM-Italia

12.

Mironescu Aurora

ESMOVIA - Spania

13.

Mistrianu Ema-Violeta

ESMOVIA - Spania

14.

Popescu Carmen

EUROFORM-Italia

15.

Rusu Ştefania Florentina

KAIROS EUROPE - Anglia

 

  
More Articles...