Despre noi

Curriculum la decizia școlii

TABEL CDL-uri

pentru anul școlar 2024-2025

Nr. crt.

Domeniul de pregătire

Calificarea profesională

Clasa

Titlul CDL-ului

Tipul CDL-ului

Nr. ore (ore/an)

1

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Pregătire de bază / Industrie alimentară

a IX-a

Protecţie  şi  siguranţă  în  industria  alimentară

Aprofundare

90 instruire practică

2

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

a IX-a

Protecţie  şi  siguranţă  în  brutării şi patiserii

Aprofundare

150 instruire practică

3

Turism şi alimentaţie

Pregătire de bază / Turism și alimentație /

Tehnician în gastronomie

a IX-a

Prelucrarea primară şi termică a alimentelor în unităţile de alimentaţie  publică

Aprofundare

90 instruire practică

4

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Pregătire de bază / Industrie alimentară

a X-a

Prelucrarea  materiilor  prime  din industria alimentară

Aprofundare

90 instruire practică

5

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

a X-a

Prelucrarea  materiilor  prime  din industria alimentară

Aprofundare

270 instruire practică

6

Turism şi alimentaţie

Pregătire de bază/Turism și alimentație/Tehnician în gastronomie

a X-a

Servirea consumatorilor la standarde europene

Aprofundare

90 instruire practică

7

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

a XI-a

Managementul de proiect

Rezultate ale învăţării suplimentare

66 teorie

8

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XI-a

Materii prime şi auxiliare în industria de morărit-panificaţie şi fermentativă

Aprofundare

66 teorie

9

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

XI-a

Tehnologii specifice de obținere a sortimentelor de brânzeturi

Extindere

66 teorie

10

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

a XI-a

Utilaje în industria morăritului

Extindere

66 teorie

11

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Brutar-patiser-preparator produse făinoase

a XI-a

Brutăria, artă și pasiune

Extindere

300 instruire practică

12

Învăţământ profesional Industrie alimentară

Preparator produse din carne și pește

a XI-a

Obțínerea produselor din carne și pește

Extindere

300 instruire practică

13

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

a XI-a

Tradiție și inovație în arta culinară

Extindere

66 teorie

14

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician analize produse alimentare

a XII-a

Verificarea calității produselor alimentare

Rezultate ale învăţării suplimentare

56 teorie

15

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XII-a

Siguranța alimentelor

Aprofundare

56 teorie

16

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală

a XII-a

Preparate culinare în industria cărnii

Extindere

56 teorie

17

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în morărit, panificaţie şi produse făinoase

a XII-a

Proiectul – de la teorie la practică

Rezultate ale învăţării suplimentare

56 teorie

18

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară fermentativă şi în prelucrarea legumelor şi fructelor

a XII-a

Siguranța alimentară a băuturilor și a conservelor din legume și fructe

Aprofundare

56 teorie

19

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XII-a,  liceu seral

Materii prime şi auxiliare în industria alimentară

Extindere

132

teorie

20

Turism şi alimentaţie

Tehnician în gastronomie

a XII-a

Meniuri pentru diete și evenimente speciale

Rezultate ale învăţării suplimentare

56 teorie

21

Resurse naturale şi protecţia mediului/ Industrie alimentară

Tehnician în industria alimentară

a XIII-a,  liceu seral

Pași în elaborarea proiectului

Rezultate ale învăţării suplimentare

108 teorie

 

Salarii învăţământ 31 Martie 2024Salarii învăţământ 30 Septembrie 2023Salarii învăţământ 31 Martie 2023Salarii învăţământ 30 Septembrie 2022Salarii învăţământ 31 Martie 2022Salarii învăţământ 30 Septembrie 2021Salarii învăţământ 31 Martie 2021Salarii învăţământ 30 Septembrie 2020Salarii învăţământ 31 Martie 2020

 

 

PLAN DE BUGET 2016 

PLAN DE INVESTIŢII 2016

  

Cine a fost Elena Doamna ?

Read more...

 

Colegiul de Industrie Alimentară “ELENA DOAMNA” Galaţi, a fost înfiinţat în anul 1966 prin H.G. nr. 2013 din 2 septembrie 1966. S-a numit atunci Liceul Industrial pentru Industrie Alimentară şi a funcţionat în anul şcolar 1966-1967 cu două clase, având specialitatea “Chimia produselor alimentare”. În anul şcolar 1967-1968 a fost introdusă specializarea “Industrii alimentare fermentative”, iar în anul şcolar 1970-1971 specializarea “Pescuit şi prelucrarea peştelui”. În anul şcolar 1979-1980

Read more...

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE 2016-2017

Read more...

 
More Articles...