Asociaţia "Elena Doamna"

În anul şcolar 2009-2010, asociaţia, din fondurile proprii, a premiat elevii cu rezultate deosebite la concursurile şcolare şi a contribuit la dezvoltarea bazei materiale din şcoală. Deasemenea, am căutat căi, mijloace şi parteneri pentru a iniţia proiecte.

Pentru anul şcolar 2010-2011, ne propunem:

  • să accesăm proiecte educaţionale cu finanţare europeană / naţională;

  • să realizăm programe interculturale;

  • să încheiem parteneriate cu alte organizaţii educaţionale non-guvernamentale,

  • să creştem numărul de membri activi şi simpatizanţi.

 

 

Vino alături de noi!

 

EXTRAS din STATUTUL

ASOCIAŢIEI „ ELENA DOAMNA”

CAPITOLUL I

FORMA JURIDICĂ, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, SCOPUL, OBIECTIVE, PATRIMONIUL

Art. 1. FORMA JURIDICĂ A ASOCIAŢIEI

Asociaţia este persoană juridică nonprofit, nonguvernamentală, apolitică.

Art. 2 . DENUMIREA ASOCIAŢIEI

Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA „ELENA DOAMNA” Galaţi.

Art. 4. DURATA ASOCIAŢIEI

Durata de funcţionare a asociaţiei este nedeterminată, cu începere de la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Read more...